Kursbeskrivning

Välkommen till en grundläggande ledarutbildning för dig som är ny ledare eller vill bli ledare och vill lära dig mer om hur scouting fungerar idag.
Utbildningen har fokus på att skapa verksamhet och ger dig större trygghet i din ledarroll.
Leda scouting i korthet är sammanlagt 6 utbildningstimmar.

Utbildningen ger dig:

• Förståelse för vad som gör scouting till scouting
• Kunskap och inspiration till hur du planerar möte för olika åldersgrupper
• Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap.

Då initiativet kommer från Saltsjö-Boo och Sköndals scoutkårer äger dessa ledare företräde till kursen. Men vi hoppas på en god spridning av deltagande kårer.