Kursbeskrivning

Kursen kommer att hållas på Södertörns Scoutdistrikts kurshelg Växtkraft. Alla medlemmar i Södertörns Scoutdistrikt kommer att få denna kurs betald av distriktet.

Utbildningen Leda scouting inleder din resa på ön och gör dig tryggare i din ledarroll. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan du själv välja hur du vill utvecklas.

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:
Förståelse för vad som gör scouting till scouting
Kunskap om hur du planerar ett möte
Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap.

Leda scouting – i korthet 6 tim. Ger möjlighet till att förstå scouting.

Målgrupp: Nya ledare eller andra i rörelsen som vill lära sig om
Scouternas program