Kursbeskrivning

Leda Patrull är en rolig och lärorik kurs för äventyrsscouter. Kursen syftar till ge deltagarna en introduktion till ledarskap och gruppdynamik och ge dem verktyg och metoder för att bli mer effektiva patrulledare och vilja fortsätta utvecklas i ledarrollen.

 

Innehåll

Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera.

Hur ska en ledare vara?
Vad innebär egentligen scoutmetoden?
Vad händer i en grupp?
Hur kan jag bli en bättre ledare?

En av ledarna på utbildningen blir din fadder. Tillsammans pratar ni om ditt mål med kursen och vägen dit. Efter utbildningen utvärderar ni vad du har lärt dig och hur du utvecklats som ledare.
Leda Patrull är sammanlagt 40 timmar lång och består av 7 delar:

Patrulledarens roll
Scoutteknik
Scoutmetoden
Patrullen
Jag
Säkerhet och ansvar
Hantverk

 

Tid och plats
Kursen hålls vid Gilwellstugan, men vi startar och avslutar vid Gnesta station. Transport från Gnesta (som nås med SL:s pendeltåg från Stockholm) ingår i kursavgiften.

 

Kostnad
Kostnad för båda helgerna med kost, logi, material samt boken Äventyraren: 1700 kr.
De flesta kårer och distrikt brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning inklusive resa och boende. Kontrollera med din kår och ditt distrikt.

Utrustningslista skickas ut till anmälda deltagare.