Kursbeskrivning

Vill du utveckla ditt ledarskap så att det passar fler? Vill du utmanas i dina tankemönster? Vill du få mer kunskap om normkritik som metod för förändring?

 

Normkritik handlar om att få syn på och ifrågasätta begränsande normer (oskrivna regler) som finns och vad de har för konsekvenser för vem som känner sig välkommen eller får inflytande.  I sammanhang där en grupp har makt över en annan finns olika strategier för att göra något åt det. Det kan vara utmanande att skapa öppenhet och jämlikhet. Normkritik är en metod och ett perspektiv som kan hjälpa dig att göra det.

 

Under kursen Normkritiskt ledarskap får du:
-kunskap och förståelse för normkritik som metod för förändring samt verktyg för att göra mer inkluderande verksamhet
-träning i att upptäcka begränsande normer och strukturer
-reflektion över egna erfarenheter av att följa och bryta normer
-reflektion över ledarens roll i att påverka normerna i en grupp
-reflektion över ditt eget ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv
Målgrupp
Alla som vill bli mer inkluderande i sitt ledarskap och stärka sina kunskaper inom normkritik. Vi hoppas på en blandad grupp av olika erfarenheter och ingångar.