Kursbeskrivning

Leda kår är en utbildning riktad till de som har en ledande funktion i kåren och är inriktad på de specifika situationer som kan uppstå i en scoutkår. Det finns andra utbildningar som handlar om det formella och praktiska arbetet i en styrelse, arrangerade av t.ex. Sensus. I den här kursen läggs istället fokus på det som går utöver det formella styrelsearbetet i scoutkårer, som är organisationer rika på kultur och traditioner. Fokus läggs också på den stora mångfald av ledare som arbetar i kåren. Ledare som ofta arbetar med många olika uppgifter i kåren samtidigt och där en del vuxit upp i kåren från barnsben medan andra kommit in senare. I kursen diskuteras därför hur kårledningen kan leda och stötta kårens ledare på olika sätt.

 

Prova-på passet är två timmar långt och är indelat i tre delar. Passet innehåller både övningar och diskussioner. Vi börjar med ansvar och uppgifter som kårledningen har, sen vidare till några verktyg som kan hjälpa en i sitt uppdrag. Vi avslutar med en diskussion kring kultur.