Kursbeskrivning

Välkommen till Rättvikskurserna – en fullmatad helg med många kurser och utbildningar! Över 150 deltagare och utbildare i en gnistrande vacker miljö.
Senast uppdaterad 2018-12-12 kl.07:45.

Arrangör

Dalarnas scoutdistrikt med stöd av Scouternas Folkhögskola.

När

Fredag den 18 januari kl 20:00 Samling med middag för arrangörer och kursledare
Lördag den 19 januari kl 09.15 till 17.30 (fika från 08.45). Vissa kurser har kvällspass.
Söndag den 20 januari kl 09.00 till 15.30 (ca)

Var

Stiftsgården i Rättvik, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik

Se: Karta på Google Maps
Läs mer: www.stiftsgarden.org

Resa med tåg

Det går bra att åka tåg till Rättvik. Det är en ganska lång bit att gå från tågstationen till Stiftsgården men skjuts till och från stationen kan ordnas. För det tar vi ut en symbolisk summa om 25 kr i varje riktning (50 kr tot). Detta måste anges i anmälan!

Har du tillgång till Scoutnet kan du köpa tågbiljetter med scoutrabatt!
Logga in på Scoutnet och köp tågbiljetten där.

Anmälan

Anmälan är individuell. Anmälan öppnar 20 november och stänger 10 december.
OBS anmälan ger inte automatiskt plats på en kurs. Anmälningsbekräftelse skickas ut vecka 49, var därför noga med att ange korrekt mailadress i anmälan!

Helgen är uppdelad i tre kurspass

 • Pass 1: Lördag förmiddag
 • Pass 2: Lördag eftermiddag
 • Pass 3: Söndag förmiddag och eftermiddag

Kurser kan gå över 1, 2 eller 3 pass, vilket som gäller anges i kurskatalogen nedan. Var noga med att kontrollera när dina valda kurser går så de inte krockar med varandra.

Vid incheckningen på lördag morgon kommer du få information om helgens program samt tid och plats för alla kurser. Hjälp med att hitta kan alltid fås i receptionen.

Anmälan sker via Scoutnet

Länk till anmälan finns längre ner på sidan.
Anmälan använder Scoutnet vilket är samma system som användes till Jamboree17 och Demokratijambaoreen och det är samma inloggning som till Trygga Möten på Webb.

För att logga in behöver du användarnamn och lösenord.
Användarnamn är aningen den e-postadress du har registrerad i Scoutnet eller ditt medlemsnummer som du bland annat hittar i adressen för tidningen Scout.
Om du saknar lösenord kan ett nytt begäras och det skickas till den e-postadress som är registrerad i Scoutnet.

Kontakta din kårordförande eller medlemsregistrerare om du inte vet vilken e-postadress som är registrerad eller om du vill ändra den.
Din kårordförande kan även anmäla dig till Rättvikskurserna.

Om du inte är medlem i Scouterna eller är medlem i Equmenia eller NSF så anmäler du dig som ”Extern användare”. Om du tidigare har anmält dig som Extern deltagare, till exempel till Demokratijamboreen, kan det kontot användas igen.

Anmälan Kursledare och Arrangörer

Kursledare och arrangörer anmäler sig på samma sätt som deltagare med uppgift om mat, boende, ankomst m.m. Ange KURSTEAM respektive ARRANGÖR på respektive pass. Vilken kurs eller funktion du har anges under Övrigt.

Efteranmälan

Går bra i mån av plats, en del kurser kan snabbt bli fullbokade. Tilläggskostnad 50 kr.
Kontakta Karolina kepallin@gmail.com för efteranmälan.

Avanmälan

För avbokning t o m söndag 6 jan faktureras ingen avgift.

För avbokning mellan 7 och 16 jan faktureras 50 % av kostnaden (logi/konferensavgift, mat, kurskostnad).

För avbokning från den 17 jan faktureras 100 % av kostnaden (logi/konferensavgift, mat, kurskostnad).

Åldersgräns

Alla kurser på Rättvikskurserna är avsedda för utmanare och uppåt.

Mat, Boende och kursavgifter

Den totala kostnaden består av fyra delar

 1. Kursavgift: 350 kr
 2. Materialavgift: Beroende av vilken/vilka kurs/er du valt. Se kursutbudet för materialavgift för respektive kurs.
 3. Mat lördag-söndag, alla måltider: 735 kr
  Mat enbart lördag (fm kaffe till och med middag): 460 kr
  Mat enbart söndag (frukost till och med em kaffe): 360 kr
  Observera att det inte går att köpa enstaka måltider utan att det är dessa paketpriser som gäller.
 4. Logi. Önskar du dela rum med någon särskild, ange personens namn i fritexten i anmälan. Väjer du dubbelrum utan att ange en rumskompis placerar vi dig med någon. Välj mellan
  – Gruppförläggning (våningssängar, tag med sängkläder och handduk)– 230 kr
  – Dubbelrum med wc och dusch – 550 kr/person
  – Inget boende – 130 kr konferensavgift för hela helgen, observera att samma pris gäller även om du deltar bara en av dagarna

Exempel: Kursavgift (350 kr) + Materialavgift (tex. Knivkurs = 400 kr) + Mat (735 kr) + Logi (gruppförläggning 230 kr) = 1715 kr

Ankomst fredag

För er som har långt att åka och därför anländer till Rättvik på fredagen finns möjlighet att övernatta på stiftsgården fredag-lördag. Ni får då samma boende som ni valt för natten lördag-söndag men till ett reducerat pris.

Priser för natten fredag-lördag

 • Gruppförläggning (våningssängar, tag med sängkläder och handduk) –115 kr
 • Dubbelrum med wc och dusch – 275 kr/person

Det går också att boka mat från fredag:

 • Middag (serveras kl. 20.00) – 230 kr
 • Kvällste med smörgås – 65 kr
 • Frukost lördag – 125 kr

Subventioner/rabatter

Många kårer och distrikt subventionerar utbildningskostnader.
Kontrollera med din kår och ditt distrikt!

Exempel:

 • Västmanlands scoutdistrikt subventionerar Leda Scouting och Leda Avdelning för sina medlemmar med 300 kr per person
 • Dalarnas scoutdistrikt: Subventionerar kursavgiften för alla Dalascouter med 200 kr. För ledarutbildningarna Leda kår, Leda Avdelning, Leda scouting och Anpassat ledarskap subventioneras ytterligare 150 kr samt eventuell materialkostnad.
  Ytterligare subventionering för Dalarnas utmanarscouter:
  För boende i gruppförläggning subventioneras hela kostnaden, 230 kr.
  Maten subventioneras med 530 kr.
 • NSF subventionerar scoutledarutbildningar för sina medlemmar. Kontakta kansliet för mer information!

Scouternas utbildningsfond

Om kostnaden för kurs, resa och boende är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Läs mer om Scouternas utbildningsfond

Fakturering

Kurserna faktureras i efterhand. Ange fakturaadress i anmälan. Det underlättar vår administration om vi har möjlighet att fakturera distrikt- eller kårvis så ange om möjligt detta i första hand och privat adress i andra hand.

Övrigt

Tag med

Vid gruppförläggning: Handduk, lakan och örngott, även om sovsäck används.
Vid boende i dubbelrum behövs ej sängkläder eller handduk.

 • Papper och penna
 • Inneskor
 • Specifik utrustning för de olika kurserna. Skickas ut per mail
 • Varma ytterkläder, det är kallt i Rättvik!

Scoutshopen

Kommer att finnas på plats!

Dalarnas profilprodukter

Kommer att finnas på plats :)


Kurskatalog Rättvik 2019

Om inget annat anges är Dalarnas scoutdistrikt ansvariga för kursen

Helhelgskurser (Pass 1+2+3)

Leda scouting – FULLBOKAD

Leda Scouting är utbildningen för dig som är ny som ledare eller inte tidigare har deltagit i någon scoutledarutbildning. Boken Ledaren-Gör dig redo ingår.

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

 • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
 • Kunskap om hur du planerar ett möte
 • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

Läs mer om Leda scouting

Materialkostnad: 250 kr (inklusive boken Ledaren-Gör dig redo)
Kursansvarig: Scouternas Folkhögskola
Kursledare: Kursteam från Scouternas Folkhögskola

Leda avdelning

Första helgen av två för dig som leder en avdelning och/eller vill lära dig mer om att vara scoutledare.

Helg 2 blir den 6-7 april i Västerås.

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Utbildningen ger dig:

 • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program
 • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam
 • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer
 • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund

Läs mer om Leda avdelning

Materialkostnad: 200 kr (Material och kurskostnad är för båda helgerna. Boende och logi för respektive helg tillkommer. Boken Anpassat ledarskap ingår.)
Kursansvarig: Scouternas Folkhögskola
Kursledare: Kursteam från Scouternas Folkhögskola

Leda kår

Denna kurs vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Detta innefattar alltså i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. Kursen omfattar denna helg samt ett tillfälle för uppföljning av personlig uppgift. Kursen är även värdefull för medlemmar i distriktsstyrelser och motsvarande.

Denna kurs syftar till att stärka den enskilda ledamoten i alla dessa roller. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag är svaga och det därför finns ett större behov av ett inflöde av kunskap, inspiration och insikter.

Utbildningen ger dig:

 • Förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning
 • Verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc.
 • Verktyg för att arbeta med strategi och målstyrning
 • Förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar

Läs mer Leda kår

Materialkostnad: 50 kr
Kursansvarig: Scouternas Folkhögskola
Kursledare: Kursteam från Scouternas Folkhögskola

Anpassat ledarskap – FULLBOKAD

Vi är olika. Behöver du i ditt ledarskap stöd för att kunna möta och leda alla scouter? Den här kursen ger dig möjlighet att lära dig mer om barn med särskilda behov och olika funktionsvariationer, och hur du som ledare kan bedriva en bra scoutverksamhet där alla får vara med.

Materialkostnad: 50 kr
Kursledare: Mariann Björklund och Egil Östertun

Mer om Anpassat ledarskap

Vi tittar på strategier och metoder för att underlätta för personer med NPF och liknande.
Förkunskaper Anpassat ledarskap el motsvarande.
Vi går inte igenom vad diagnoserna innebär utan koncentrerar oss på verktygen.
Tillsammans tar vi fram olika arbetssätt för att underlätta vår scoutverksamhet för alla.
Materialkostnad: 150 kr inkl Handledning för grupper och läger.
Kursledare: Kim Krantz och Kristina Joelsson

Knivkurs – FULLBOKAD

Deltagarna får möjligheten att steg för steg lära sig grunderna i att göra sin personliga kniv, och att sy en egen slida till kniven. Deltagarna får lära sig att skapa i trä, sy i läder samt får en kort introduktion till olika material för blad och skaft. Målsättningen är att deltagarna efter helgen skall ha tillverkat sin egen kniv.
Du behöver ta med dig en egen lövsåg/rundsåg. Rasp och tving finns att låna men tag gärna med dig om du har.
Materialkostnad: 400 kr
Kursledare: Stefan Zakrisson stefan.zakrisson@gmail.com

Våga Måla!

Deltagarna får möjlighet att prova teckna i kol och måla med akryl. I kursen ingår olika övningar samt fritt måleri om man föredrar det. Målsättningen är att våga uttrycka sig i färg och form. De teckningar och målningar du skapar tar du med dej hem!
Materialkostnad: 400 kr
Kursledare: Mia Kallio

Lördagskurs (Pass 1+2)

Specialkost och lägermat

Deltagarna kommer att få en inblick i utmaningen att tillgodose behovet av specialkost för deltagare på sammankomster, hajker och läger där mat tillagas och serveras. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Medtag papper, penna, matsaker.
Materialkostnad: 80 kr
Kursledare: Anna Thornberg scoutannatornberg@gmail.com och Erika Keller scouterika@joersios.se

Söndagskurs (Pass 3)

Att skapa effektivare TEAM – patrullmetoden next level

Kursen ger en djupare förståelse för vad riktigt effektiva team är och hur man kommer dit, både som ledare och deltagare. Det blir inte så mycket käcka hysteriska teambuildande övningar för arbetsgrupper utan istället genomgång av teorier och konkreta tips på hur du når effektivare samarbeten. Det blir en del erfarenhetsutbyten om bra exempel på när det fungerar samt diskussion kring problemlösningar och konflikthantering. Definitivt en utbildning av teammedlemmar. Allt för att göra ditt TEAM bättre!
Materialkostnad: 30 kr
Kursledare: Peter Romin

Kurser som går hela helgen, välj de pass du vill

Knep & knåp att använda på avdelningen (Pass 1, 2 och/eller 3) (FULLBOKAD)

Du kan deltaga ett eller flera pass under helgen, tänk på att vissa hantverk bara kommer göras en gång under helgen vill du vara säker på att få prova allt, välja alla tre passen!
Tips och idéer och prova på hantverk i olika material (metall, tyg, pärlor, glas, makramé mm.) som kan göras av bäver till utmanare.
I år gör vi dessutom citronljus och konservburksspis!
Verktyg du behöver ha med dig själv: förkläde, hammare, sax, sygrejor, mini-tänger, tälj-kniv, papper/penna. Om ni har, ta också med konservburk, glasburk.
Materialkostnad: 70 kr per pass
Kursledare: Kina Norström kina.norstrom@gmail.com
Annika Lidin alidin@telia.com