Kursbeskrivning

3 (25)

Redo för naturen – Övernattning är en cirka 24 timmar lång kurs i grundläggande friluftsliv med övernattning i naturen. Kursen vänder sig till scouter och scoutledare och syftar till att introducera dej till att vara ute i naturen och tycka att detta är roligt. Du kommer bland annat få kunskaper om hur man lagar mat över öppen eld, hur en bra lägerplats ser ut, var man får vara och vad man får göra i naturen, hur man håller sig varm och torr dag som natt och hur man säkert hanterar kniv, yxa och såg.

Kursinnehåll och Lärandemål:
• Allemansrätten, med fokus på att vistas och bo i naturen
• Material och utrustningskunskap
• Att hålla sig varm, torr, mätt och säker (dag som natt)
• Matlagning över öppen eld och hygien
• Lägerslagning, resa tält/vindskydd, bygga eldstad, surra trefot och vedhantering
• Att sova i tält/vindskydd, att sova i sovsäck

Ta med dej: Ryggsäck med egna matgrejor (mugg, tallrik, bestick) kläder efter väder (regnkläder), 2 liter vatten, sittlapp, liggunderlag, sovsäck, ombyte samt plats för ytterligare ca 15 liter gemensam utrustning. Viss utrustning finns att låna som t.ex. liggunderlag, sov- och ryggsäck. Hör av dig till kursledaren om du vill låna.
Plats: Exakt tid och plats i Linköping meddelas senare. Kursen avslutas inte på samma plats som där den startade så vi rekommenderar att du färdas med kommunala färdmedel.