Kursbeskrivning

PÅ GRUND AV FÅR FÅ ANMÄLDA SÅ HAR VI VARIT TVUNGNA ATT STÄLLA IN DENNA TRÄFF.

PLANEN ÄR ATT GENOMFÖRA DEN VID ETT SENARE TILLFÄLLE, VÄLKOMMEN DÅ!

 

RUT – några avdrag och många tillägg. 

Äntligen träffas vi utbildare som finns inom region Mitt/Norr! 

Det här är en inbjudan till både aktiva utbildare och den som vill börja utbilda,
du som gått UfU men inte börjat utbilda och för dig som har utbildat tidigare inom Mitt/Norr men haft en paus.

I Sundsvall den 12 – 13 oktober 2019 har vi tid att lära känna varandra, prata utbildningar och utbyta erfarenheter.

Det blir en helg med många upplevelser. På programmet står bland annat workshop om olika kurser, hur vi gör en kurs, stödmaterial och om Scouternas Folkhögskola. Vi kommer arbeta mycket tillsammans och givetvis mat och fika, samt vara utomhus i en fin miljö.

RUT Mitt/Norr har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

  • Kunskap om andra utbildare inom Mitt/Norr
  • Förståelse för Scouternas Folkhögskolas rutiner kring Utbildning
  • Lust att utbilda

Regional Utbildarträff  48 tim.

Målgrupp: Du som utbildar, har utbildat eller vill börja utbilda för den Regionala Utbildningsgruppen Mitt/Norr inom Scouternas Folkhögskola