Kursbeskrivning

 

Samtalsledarutbildningen är till för dig som ska bli samtalsledare inom Trygga möten live och/eller Trygga mötens fördjupning (workshop). Utbildningens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

 

Här kan du läsa mer och få svar på dina frågor om utbildningar och fortbildning inom Trygga möten>>

Här finns uppdragsbeskrivningen för samtalsledare>>

 

Omfattning

Samtalsledarutbildningen är totalt ca 20 timmar och består av två delar. 

 • En hemuppgift som tar ca 4 – 6 timmar och som du gör innan kurshelge
 • En kurshelg, start fredag 16/4 klockan 14:00 till söndag 18/4 klockan 15

För att bli godkänd krävs att båda delarna är utförda till 100%.

Kursinnehåll

 • Samtalsteknik
 • Agerande vid olika “trygga möten”-händelser med stöd av fallbeskrivningar
 • Fördjupad kunskap om innehållet Trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Målgrupp & kravspecifikation

Samtalsledarutbildningen riktar sig till dig som:

 • varit scoutledare en längre tid; eller anställd i Scouterna eller någon av samverksorganisationerna (Equmenia, NSF, Salt) eller ett studieförbund.
 • har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
 • vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
 • har erfarenhet av att leda samtal i grupp
 • har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten.

Ansökan

Du ansöker till Samtasledarutbildningen via Scoutnet, se länk nedan. I ansökan uppmanas du ange minst två referenser, varav en kopplad till scouterna och den andre till någon du arbetar med (chef eller medarbetare/kollega). Obs! Referenserna ska vara relevanta för uppdraget.

Antagning & urval

Efter sista ansökningsdag, gör kursteamet ett urval utifrån följande kriterier:

 • Rekommendationer
 • Målgrupp & kravspecifikation
 • Behovet av samtalsledare i regionen samt i våra samverkansorganisationer
 • Intervju med kandidater till uppdraget
 • Referenstagning

Tidsplan för ansökan och antagning

 • Ansökan öppnar 20/11 
 • Ansökan stänger 31/1 
 • Antagningsprocess februari-mars 
 • Antagningsbesked mars 
 • Samtalsledarutbildning kurshelg 16-18/4 

Kostnad

Samtalsledarutbildningen är helt kostnadsfri för dig som är ideell och antagen deltagare. Detta inkluderar även resa, boende och mat för kurshelgen. Dessa kostnader täcker Trygga möten.

Är du däremot anställd hos Scouterna eller någon av samverkansorganisationerna står din arbetsgivare för dina kostnader.

Mat & logi

Boende fredag-söndag ingår i kursavgiften. Vi bor i dubbelrum med vandrarhemsstandard. Om du har behov av att bo i enkelrum finns möjlighet att göra det till ett självkostnadspris eller i dialog med din uppdragsgivare. Om du inte önskar boende eller vill lösa eget boende under kursen kan detta anges i ansökan till kursen.