Kursbeskrivning

Scoutfrossan är tillbaka!

Scoutfrossan är en kurshelg med både utbildningar och workshops som anordnas av Nordöstra Götalands scoutdistrikt tillsammans med Östra regionala utbildningsgruppen och Scouterna. Helgen är för scouter i Dacke, Norra smålands scoutdistrikt och Nordöstra Götalands scoutdistrikt. Utbildningar är kostnadsfria för medlemmar i ovan nämnda distrikt.

Däremot tas en avgift för för workshop ut. 600-975:-

Minimiålder 16 år.

Schema
9.00 – gemensam start
9.15 – 12.30. Leda avdelning inkl fika
9.15 – 12.30 Leda scouting inkl fika
9.15 – 12.30 Trygga möten inkl fika
9.15 – 18.00 Hantverk inkl fika. Med drop in

12.30 – lunch

13.30 – 15.30 Lägerbål – workshop. MAX 20 deltagare
13.30 – 17.00 – Kurs Anpassat ledarskap
13.30- 15.30 Workshop inkludera vuxna

15.30 – 15.30 fika

16.00- 18.00 Lägga ljusspår – Workshop
16.00-18.00 Hållbart engagemang – workshop
17.00 – 18.00 Prova på Ditt personliga ledarskap

18.30 – middag

20.00 – ljusspår
21.00 – musikquiz

Söndag
8.00 – 10.00 Lägerbål – workshop. MAX 20 deltagare
8.00-12.00 Leda scouting fortsättning
8.00-12.00 Leda avdelning fortsättning. Kurshelg 2 hålls i Skuggebo 21-22/3
10.00-11.00 Prova på leda kår
12.00 – Lunch

Distrikten kommer faktureras för workshopdeltagare.

distrikt

 

Scouternas folkhögskolas anmälningsregler gäller.