Kursbeskrivning

Vad är Ska´ut?

Ska´ut är Equmeniascouts grundläggande utbildning.

Här får man bland annat lära sig grunderna inom scouting och lära känna sig själv. Man får tillfälle att reflektera över sitt förhållande till Gud, planera och genomföra en hajk på egen hand samt känna på hur de är att vara ledare.

Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas, utmanas och bli ledare i scouterna men är också öppen för alla som vill uppleva friluftsliv i liten grupp och få inspiration att fortsätta som ledare. För att gå kursen ska du ha slutat grundskolan, någon övre åldersgräns finns inte.

Ska´ut är uppdelad i tre delkurser.

  • Den första delen, Grön, genomför vi utomhus under sommarhalvåret på Näset vid Skräddartorp.
  • Den andra delen, Gul, går av stapeln under hösten och är inomhus
  • Sista och avslutande delen, Blå, genomförs under våren.

De olika delarna har sin särprägel men bygger på varandra:

Grön – ledarskap, kristen tro, friluftsmetodik, miljö och projektarbete.
Gul – människosyn, barns utveckling, programuppbyggnad, scoutings grund och kristen tro.
Blå – tillämpning av kunskaperna från Grön och Gul samt att ge praktisk erfarenhet av att vara ledare.