Kursbeskrivning

Under SLUG kommer du att få verktyg för att kunna ha en så utvecklande utmanartid som möjligt samt för att underlätta ditt ledarskap i t.ex. programplanering. Kursen följer programmet för utmanare, med fokus på att leda utmanarlaget genom de aktiviteter och äventyr ni bestämt/bestämmer att ni vill genomföra i just ert lag. Du kommer att få träna på att leda och samtidigt vara en del av laget.

Mycket tid kommer att läggas på gruppdynamik, hur arbetar ert lag, vilken typ av ledarroller har ni i laget samt hitta lagets styrkor och svagheter för att kunna arbeta vidare med dem.

Kursen genomförs med hjälp av scoutmetoden och kommer att ske båda inne och ute, såväl de två kvällar som den avslutande helgen.

SLUG är sammanlagt 20 timmar lång och består av:

  • Scoutmetoden
  • Jag som ledare och jag som deltagare
  • Utmanarlaget
  • Projekt och äventyr
  • Säkerhet och ansvar

Kvällarna 12:e och 26:e oktober kommer vi att vara på Scouternas kansli i Örnsberg och helgen 17-19 november på Gilwell.

För att laget ska kunna bli antaget till kursen måste 80% av laget genomföra kursen, ledare ska vara med under alla delar av kursen.