Kursbeskrivning

Friluftsledarkurs Sommarfjäll är en fördjupande utbildning i friluftsliv och ledarskap knutet till friluftslivet på fjället. Första veckan bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för Fjälledare i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i Fjällmiljö och ge deltagaren upplevelsebaserad inlärning för de vanligaste problem som kan uppstå i Fjällmiljö. Deltagaren tillbringar veckan i fjällmiljö med ett par nätter utomhus på kalfjället. Kursen förutsätter att du har förkunskaper i första hjälpen och har utbildning i Hjärt- och Lungräddning. Du behöver även ha god kondition och det är bra om du gått någon ledarutbildning inom scouterna eller annan organisation.
Mål:
• Friluftsteknik och säkerhet knutet till fjället och årstiden.
• Introduktion till ledarskapet knutet till fjällmiljön.
• Ge deltagaren trygghet i egen vistelse i fjällmiljö i syfte att kunna leda aktiviteter med scouter i sådan miljö.