Kursbeskrivning

bild vinterfjäll

Andra fjällveckan, år 2, är genomförandevecka (ger 5 dagar praktik för Fjälledarutbildningen). Här genomförs den fjällhajk för äventyrar-/utmanarscouter som du tillsammans med de andra kursdeltagarna planerar efter genomförd Sommarfjäll Del 1. där du praktiskt får omsätta dina kunskaper. Här är det viktigt att Du delar med dig en positiv fjällupplevelse till deltagarna, genom ett aktivt pedagogiskt lärande. Under planeringen, förberedelserna och genomförandet så handleds Du av erfarna ledare.