Kursbeskrivning

Kursen hålls på Södertörns Scoutdistrikts kurshelg Växtkraft. Distriktet betalar för alla kurser på växtkraft för distriktets medlemmar.

Ett pass där du får lära dig alfabetet på teckenspråk och en del användbara ord och meningar.

Det blir ett pass där du får prova på teckenspråket som är ett visuellt språk.
Kursen hålls 18.30-21.00