Kursbeskrivning

Är det dags för en nytändning? Eller är det dags för en fördjupning i varför du är scout?

Är du utbildare, kårfunktionär, ledare på avdelning eller på andra uppdrag i rörelsen och funderar inte längre på varför du gör det du gör, utan kör på lite automatiskt?

Eller känner du att det är dags för att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig?
Då är det här utbildningen för dig.

 

Om Treklöver-Gilwell

Treklöver-Gilwell utbildningen har en lång internationell tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället. År 2019 är det 100-årsjubileum av utbildningen.

 

Treklöver-Gilwell är en sammanhållen utbildning där deltagarna får möjlighet att uppleva och praktisera scouting samtidigt som vi reflekterar både individuellt och gemensamt kring olika teorier. Detta görs både på ett personligt plan och kopplat till Scouterna och scouting. Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter sedan med minst åtta utbildningsdagar, fördelade på minst två tillfällen. Helt centralt är ditt personliga utvecklingsarbete där du med hjälp av en handledare får utveckla en aspekt i ditt scoutledarskap. Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till sista delen, mellan sex månader och ett år.

 

På TG – Från kust till kust får du vara med om ett eget scoutäventyr där du får möjligheten att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet. Treklöver-Gilwell handlar om att utveckla ditt scoutledarskap. Detta görs utifrån de olika aspekterna; Individ, Grupp, Organisation samt Scoutings fundament. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt scoutledarskap, bl a genom ett större personligt utvecklingsarbete och den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen.

 

Individen, ger dig en fördjupad personlig utveckling i relation till ditt ledarskap och därmed får du en större trygghet i det egna ledarskapet. Du blir mer medveten om dig själv och din ledarroll inom Scouterna. Självinsikten ökar och självkänslan stärks.

Gruppen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i grupp, kunskap om grupper och grupputveckling och praktisk erfarenhet.

Organisationen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i organisationen och ditt förhållande till den lokala verksamheten och till organisationer längre bort från dig själv.

Scoutings fundament, ger dig en fördjupad förståelse för dig själv, dina drivkrafter och ditt förhållande till rörelsens idéer och metoder, värdegrund och uppdrag.

Utvecklingsarbetet, är ett personligt arbete, med stöd från en handledare. En personlig utveckling, en inre resa, som kan hängas upp på ett yttre projekt, något som driver din utveckling framåt.

Gemensam scoutupplevelse, skapar en gemensam arena för deltagarna i vilken de enskilt och tillsammans kan reflektera över kursens innehåll och sin utveckling.

Kursmål

Efter avslutad kurs har du har du på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta med ett teoretiskt ramverk, men det är inte teorierna som är fördjupningen utan den kommer från samtal med andra scoutledare utifrån många olika bakgrunder som alla vill utveckla sig under en tid tillsammans. Treklöver-Gilwell  är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll. Du har fått en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål.
Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag.

Förkunskaper

Utbildningen Treklöver-Gilwell vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

 

TG Från kust till kust är uppdelad på tre tillfällen, med ett personligt arbete före kursstart och mellan kurstillfällena. Första kurstillfället hålls på Gilwell utanför Flen. Andra kurstillfället hålls på Lysestrand i närheten av Lysekil. Vid bägge dessa kurstillfällen bor du i hus. Tredje kurstillfället är vi på Vindalsö. På Vindalsö bor du på det sätt patrullen beslutat, t ex tält eller vindskydd.

Första kurstillfället 1-3/2 2019 – Gilwellstugan Flen

Här fokuserar vi på dig och dina drivkrafter. Vi arbetar med olika modeller, teorier och metoder för att fördjupa din personliga utveckling kopplat till ditt eget ledarskap.
Vid det första utbildningstillfället startas också en mycket viktig del i utbildningen, det personliga utvecklingsarbetet som du definierar tillsammans med din handledare. Det personliga utvecklingsarbetet ska handla om din utveckling som ledare. I arbetet har du en handledare som finns med för att stödja dig i detta arbete genom hela utbildningen.

Andra kurstillfället 30/5-2/6 2019 – Lysestrand Lysekil

Här fokuserar vi på dig i gruppen. Under det andra kurstillfället får du en fördjupning inom teorier och modeller för gruppdynamik och grupputveckling, samt du lär och tränar med konkreta ledarverktyg. Vi omsätter och experimenterar med teorier och modeller i den egen patrull och i storgrupp inom TG-utbildningen.

Tredje kurstillfället 13-15/9 2019 – Vindalsö Sandhamn

Här fokuserar vi dig som ledare och vad du har utvecklat under kursen. Under det sista utbildningstillfället väger vi samman den resa vi har gjort tillsammans, med din personliga resa, ditt utvecklingsarbete, samt ser på hur vårt ledarskap hänger samman med den rörelse vi är en del av; kåren, de olika grenarna, nationellt och internationellt.

Praktiskt om TG Från kust till kust

Kursavgiften är 4 400 kronor (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena).
Ansök till kursen senast 30 november 2018. Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen. Samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får så snart som möjligt efter sista anmälningsdagen besked om du är antagen till kursen eller ej. Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet bli fakturerad kursavgiften med förfallodag 15 januari 2019.
Om du måste avanmäla dig efter att kursavgiften betalats in, kommer den inte att återbetalas. Blir du sjuk efter att kursavgiften erlagts får du tillbaka kursavgiften, minus ett avdrag på 500 Kr i hanteringskostnad, om du har läkarintyg på att du inte kan delta.

Kursansvariga

Maria Eiman arbetar till vardags som Fritidspedagog och Bildlärare på en F-6 skola men även som säljare inom Network Marketing. Maria har varit scout sedan 9- årsåldern. Från början av 2000-talet har fokuset legat på utbildning både på kår- och i distriktet men huvudsakligen som TG utbildare/handledare. Scouting för Maria är att utvecklas och utveckla andra till bra ledare och förebilder. Maria trivs när hon får utmaningar och får vara med sina nära och kära. Kopplar av gör Maria bäst med alla möjliga sorters hantverk.

 

Håkan Östberg arbetar till vardags som Scouternas ekonomichef. Han har lång erfarenhet att arbeta med grupp- och ledarutveckling i eget företag samt har många års erfarenhet av att vara kursledare i olika scoututbildningar och som TG-handledare och kursansvarig. Att utvecklas med andra och utveckla andra med hjälp av scoutmetoden är en av de viktigaste drivkrafterna i Håkans engagemang i Scouterna. Håkan trivs bäst med att hänga med familjen på havet eller i fjällen.

 

Frågor besvaras gärna av de kursansvariga nedan.