Kursbeskrivning

Tänk dig att du ligger på rygg och tittar upp på en stjärnklar himmel. Du har aldrig sett så många stjärnor på samma gång. Du befinner dig på en av jordens mörkaste platser -på en ö mitt i Lake Huron, och den långa sträckan till närmsta stad gör natthimlen klar och full av liv. I fjärran hör du en ensam varg som ylar, och flocken som genast svarar. Dagen har varit full av upplevelser, du har varit med om en riktigt Pow Wow hos en First Nation i närheten, och lärt dig hur nordamerikas urinvånare reflekterar om sig själva och sin plats här på jorden. Men nu ligger du här tyst och tänker på vad du vill vara för en person, hemma, på scouterna och i samhället. Vilken är din Minwamon? Din rätta väg?

Utbildningen tar avstamp i vem du är och genom att du får vara med om ett eget scoutäventyr får du möjlighet att reflektera över ditt scoutledarskap och den du är och vill vara i din scoutverksamhet. Detta oavsett vilken roll du har i den och i din scoutvardag. Utbildningen ger dig olika verktyg och metoder för din personliga utveckling i ditt eget ledarskap. Den ger dig också en fördjupning inom gruppdynamiska modeller och teorier, ledarskapsteorier i förhållande till det egna ledarskapet, metodik och pedagogik samt djupare insikt i scoutings idé och scoutmetoden.

En annan del i utbildningen är det personliga utvecklingsarbetet som du definierar tillsammans med din handledare. Detta arbete ska handla om din personliga utveckling som ledare och du har en handledare som finns med för att stödja dig i detta arbete genom hela kursen.

Treklöver Gilwell utbildningen har idag en lång internationell tradition och utbildningen utvecklas i takt med att scoutrörelsen och samhället utvecklats. År 2019 är det 100-årsjubileum och under perioden 2016-2018 så genomför Scouternas folkhögskola en revidering av den svenska TG-utbildningen.

För dig som är intresserad av att gå en TG-utbildning, så ger denna kurs, TG Minwamon dig möjlighet att gå Scouternas fördjupande ledarskapsutbildning uppdelad på två kurstillfällen.
Utöver dessa tillfällen gör du även förberedelsearbete inför kurstillfällena samt det personliga utvecklingsarbetet.

Du ansöker om att få gå TG-utbildningen och du antas utifrån din scout- och ledarskapsbakgrund. TG-utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning Leda scouting eller motsvarande. Meriterande är om du även har genomgått någon av utbildningarna Leda avdelning, Ditt personliga ledarskap eller Utbildning för utbildare. För att delta bör du vara minst 23 år. För just denna kurs krävs även erfarenhet av avancerat friluftsliv.

Kursveckan

Manitoulin Island är en ö i norra Lake Huron. Med sitt läge, precis där The Great Lakes möts har det varit en strategisk boplats för Nordamerikanska ursprungsfolk så länge stammarna kan minnas.

Under kursveckan kommer vi att få uppleva hur First Nations i Kanada försöker leva i harmoni med naturen. Vi får se hur civilisationens framfart har påverkat livet på ön och vi kommer även besöka en riktig Pow Wow, en traditionell trum- och dansfestival.

Saknar du traditionellt scoutlägerliv med tvätt i kallvatten? Tycker du dusch och storkök är för bekvämt? Då är detta kursen för dig. Hela veckan bor vi utomhus, i tält och lagar all vår mat tillsammans i patruller. Här sätts vår friluftsvana på prov.

Veckan mixas mellan äventyr och upplevelser på den fantastiska ön och kurspass och reflektioner kring scouting, ledarskap, din roll och din drivkraft i allas vår rörelse. Under denna veckan så påbörjas även ditt utvecklingsarbete, din strävan efter att hitta den rätta vägen, som du sedan fortsätter med under hösten tillsammans med din handledare.

Andra kurstillfället

Andra kurstillfället hålls på Gilwellstugan i närheten av Sparreholm, Flen. Denna plats är historisk vad gäller TG-utbildning i Sverige. Vi kommer under detta kurstillfälle att bo inomhus. Under helgen presenterar du ditt utvecklingsarbete för din handledare och om du så vill även för övriga deltagare i din patrull. Vår gemensamma målsättning är att ditt utvecklingsarbete har nått fram till de målsättningar som sattes upp i början av kursen vilket också gör att du kan avsluta utbildningen som godkänd deltagare och stolt få ta emot dina TG-insignier.

Praktiskt om TG Minwamon Kanada 2018

Kursavgiften är 5 100 kronor (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena, flyg samt resa till och från flygplatsen i Sverige).

Ansök till kursen senast 12 november 2017. Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen. Samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får så snart som möjligt efter sista anmälningsdagen besked om du är antagen till kursen eller ej. Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet att få betala in anmälningsavgiften på 500 kr till Scouternas folkhögskola. Den resterande delen av kursavgiften faktureras med förfallodag 31 maj 2018.

Om du måste avanmäla dig efter att inbetalningsavgiften betalats in, kommer den inte att återbetalas. Blir du sjuk efter att full avgift erlagts får du endast tillbaka avgiften om du har läkarintyg på att du inte kan delta. Anmälningsavgiften återbetalas inte

Frågor besvaras gärna av någon av de båda kursansvariga nedan.