Kursbeskrivning

Treklöver Gilwell utbildningen är Scouternas fördjupande ledarskapsutbildning och ligger invid Reflektionssjön på Ledarskapsön. Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskap, insikter och metoder för att på olika sätt utforska sin scoutidentitet inom scouterna. Detta görs genom att reflektera över vem du är idag, kring rörelsen och verksamheten.

 

Utbildningen ger dig olika verktyg och metoder för din personliga utveckling i ditt ledarskap. Den ger dig också en fördjupning inom gruppdynamiska modeller och teorier, ledarskapsteorier i förhållande till det egna ledarskapet, metodik och pedagogik samt djupare insikt i scoutings idé och scoutmetoden.

 

En annan del i utbildningen är det personliga utvecklingsarbetet som du definierar tillsammans med din handledare. Detta arbete ska handla om din personliga utveckling som ledare och du har en handledare som finns med för att stödja dig i detta arbete genom hela kursen. Det personliga utvecklingsarbetet skall omfatta minst 40 timmars eget arbete.

 

Treklöver Gilwell utbildningen har idag en lång internationell tradition och utbildningen utvecklas i takt med att scoutrörelsen och samhället utvecklats. År 2019 är det 100-årsjubileum och under perioden 2016-2018 så genomför Scouternas folkhögskola en revidering av den svenska TG-utbildningen.

 

För dig som är intresserad av att gå en TG-utbildning så ger denna kurs, TG På väg, dig möjligt att gå Scouternas fördjupande ledarskapsutbildning uppdelad på tre kurstillfällen. Utöver dessa tillfällen gör du även förberedelsearbete inför kurstillfällena samt det personliga utvecklingsarbetet.

 

Du ansöker om att få gå TG-utbildningen och du antas utifrån din scout- och ledarskapsbakgrund. TG-utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning Leda scouting eller motsvarande. För att delta ska du vara minst 23 år.

Första kurstillfället 7-9 april, Gilwell, Sparreholm (Flen)

Det första kurstillfället hålls i Gilwellstugan i närheten av Sparreholm, Flen. Denna plats är historisk vad gäller TG-utbildning i Sverige. Här träffar du din patrull för första gången och en stor del av tiden går just åt till att samverka i patrullen samt att reflektera kring vilken roll du brukar ta i en grupp och vad det betyder för gruppen. Du får träffa din handledare och tillsammans definierar ni dina målsättningar för ditt utvecklingsarbete. Du bor inomhus eller utomhus tillsammans med din patrull men vi strävar efter att ha de flesta kurspassen ute.

Mellan första och andra träffen kommer ni som patrull att ha hemuppgifter att lösa. Du kommer också att ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Andra kurstillfället 9-11 juni, Sjöröd, Simrishamn

Andra kurstillfället hålls på Sjöröd i närheten av Simrishamn och omfattar kurspass som bland annat handlar om gruppers utveckling och olika ledarskapsstilar. Ni fortsätter att arbeta i patrullen och ni får fördjupad kunskap i gruppens utvecklingsfaser. Under tillfället gör du och din handledare en uppföljning av ditt utvecklingsarbete där ni tillsammans kommer överens om vad som behöver göras för att du skall uppnå satta mål och därmed bli godkänd på kursen. Ni bor i tält eller vindskydd och vi strävar efter att ha de flesta kurspassen ute.

Mellan andra och tredje träffen kommer ni som patrull att ha flera hemuppgifter att lösa. Du kommer också att ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Tredje kurstillfället 13-15 oktober, Gilwell Park, London, Storbritannien

Tredje kurstillfället hålls på Gilwell Park utanför London. Det var här som Gilwellutbildningen en gång började och vi får chansen att avsluta vår kurs på samma plats. Vi kommer under detta kurstillfälle att bo inomhus. Under helgen presenterar du ditt utvecklingsarbete för din handledare och om du så vill även för övriga deltagare i din patrull. Vår gemensamma målsättning är att ditt utvecklingsarbete har nått fram till de målsättningar som sattes upp i början av kursen vilket också gör att du kan avsluta utbildningen som godkänd deltagare och stolt få ta emot dina TG-insignier.

Praktiskt om TG På väg 2017

Tider: Alla utbildningsträffar startar ca 13:00 för att möjliggöra att man reser under förmiddagen och de avslutas ca 15:00 sista dagen.

Kursavgiften är 4 600 kronor (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena, flyg samt resa till och från flygplatsen).

Flera arbetsgivare ger bidrag till Treklöver Gilwell som fortbildning. Behöver du en kursbeskrivning att lämna till din arbetsgivare kan du ladda hem den HÄR.

Ansökan till kursen är stängd. Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen. Samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får så snart som möjligt efter sista anmälningsdagen besked om du är antagen till kursen eller ej. Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet att få betala in anmälningsavgiften på 500 kr till Scouternas folkhögskola. Den resterande delen av kursavgiften faktureras med förfallodag cirka en månad innan kursstart.

Om du måste avanmäla dig efter att inbetalningsavgiften betalats in, kommer den inte att återbetalas. Blir du sjuk efter att full avgift erlagts får du endast tillbaka avgiften om du har läkarintyg på att du inte kan delta. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Mer information: Frågor besvaras gärna av någon av de båda kursansvariga nedan.