Kursbeskrivning

Under hösten 2018, vintern och våren 2019, har du möjligheten att ge dig själv gåvan av en resa som kan överträffa dina förväntningar i upplevelser, personlig utveckling och personligt ledarskap. Du kommer att göra det i ett sammanhang där du själv får vara scout och medlem i en patrull, en patrull som du förhoppningsvis bär med dig resten av livet.

 

Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen, med arbete före och däremellan. De två första tillfällena kommer du vara i en historisk och vacker miljö vid sjön Båvens strand, vid Gilwellstugan. Först i sensommarskrud, senare i vinterskrud. Du avslutar på ännu en vacker och historisk plats, Gilwell Park utanför London där den första Gilwellkursen hölls 1919.

 

Du får vara med om ett eget scoutäventyr där du får möjligheten att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet.

 

Treklöver-Gilwell utbildningen har en lång internationell tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället. År 2019 är det 100-årsjubileum av utbildningen.

 

Du ansöker om att få gå TG-utbildningen och du antas utifrån dina personliga förutsättningar, samt din scout- och ledarskapsbakgrund. TG-utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning Leda scouting eller motsvarande. Meriterande är om du även har genomgått någon av utbildningarna Leda avdelning, Ditt personliga ledarskap, Utbildning för utbildare eller annan ledarutbildning. För att delta bör du vara minst 23 år.

Första kurstillfället

Tillsammans med dina nyfunna vänner vaknar du upp i tältet vid sjön Båvens strand. När gröten puttrar över elden kanske du tar dig ett morgondopp och ser Rockelsta slott på andra sidan vattnet.

 

Utbildningen rör sig över tre perspektiv, varav det första är med dig själv som utgångspunkt. Vi arbetar med olika modeller, teorier och metoder för att fördjupa din personliga utveckling kopplat till ditt eget ledarskap.

 

Vid det första utbildningstillfället startas en mycket viktig del i utbildningen, det personliga utvecklingsarbetet som du definierar tillsammans med din egen handledare. Det personliga utvecklingsarbetet ska handla om din personliga utveckling som ledare och leda till konkret utveckling för dig själv som ledare. I arbetet har du en handledare som finns med för att stödja dig i detta arbete genom hela utbildningen.

Andra kurstillfället

Den fantastiska miljön vid Gilwellstugan är nu klädd i underbar vinterskrud.
Under det andra kurstillfället får du en fördjupning inom teorier och modeller för gruppdynamik och grupputveckling, samt lär och tränar konkreta ledarverktyg. Vi omsätter och experimenterar med teorier och modeller i vår egen patrull och i gruppen som helhet inom TG-utbildningen. ”Ledarskap in action”.

Tredje kurstillfället

Området var i slutet av medeltiden en gård, vilken växte till ett rikt gods som dock började utarmas i slutet av 1800 talet. Det köptes 1919 av William De Bois MacLaren och donerades till The Scout Association för att tillhandahålla en fast lägerplats för Londons scouter och en utbildningsplats för scouter i gemen. Eftersom scoutledare från hela världen har kommit till Gilwell Park för sin Wood Badge-utbildning, är centret ett av scoutings största landmärken.

 

Föreställ dig hur du sitter i grässlänten på Gilwell Park och framför dig ligger ett böljande engelskt landskap. I skymningen sitter du där och reflekterar över den personliga resa du gjort under de senaste 8 månaderna, dina nya vänner för livet och hur du har utvecklat både din syn på och dina färdigheter av ledarskap.

 

Under det sista utbildningstillfället väger vi samman den resa vi har gjort tillsammans, med din personliga resa, ditt utvecklingsarbete, samt ser på hur vårt ledarskap hänger samman med den rörelse vi är en del av; kåren, de olika grenarna, nationellt och internationellt

Praktiskt om TG tre perspektiv

Kursavgiften är ca 4500 kronor (EJ fastställd ännu). Du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena i Sverige, samt flygresan till England.

 

Ansök till kursen senast 15 mars 2018. Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen. Samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får så snart som möjligt efter sista anmälningsdagen besked om du är antagen till kursen eller ej. Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet att få betala in anmälningsavgiften på 500 kr till Scouternas folkhögskola. Den resterande delen av kursavgiften faktureras med förfallodag 31 maj 2018.
Om du måste avanmäla dig efter att inbetalningsavgiften betalats in, kommer den inte att återbetalas. Blir du sjuk efter att full avgift erlagts får du endast tillbaka avgiften om du har läkarintyg på att du inte kan delta. Anmälningsavgiften återbetalas inte

 

Frågor besvaras gärna av de kursansvariga nedan.