Kursbeskrivning

Är det dags för en nytändning? Eller är det dags för en fördjupning i varför du är scout?
Är du utbildare, kårfunktionär, ledare på avdelning eller på andra uppdrag i rörelsen och funderar inte längre på varför du gör det du gör, utan kör på lite automatiskt?
Eller känner du att det är dags för att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig?
Då är det här utbildningen för dig.

Förkunskaper

Utbildningen Treklöver Gilwell vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

Om Treklöver Gilwell

Treklöver Gilwellutbildningen har en lång internationell tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället. År 2019 är det 100-årsjubileum av utbildningen.

 

Treklöver-Gilwell är en fördjupande ledarskapsutbildning där deltagarna får möjlighet att uppleva och praktisera scouting samtidigt som vi reflekterar både individuellt och gemensamt kring olika teorier. Detta görs både på ett personligt plan och kopplat till Scouterna och scouting. Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter sedan med minst åtta utbildningsdagar, fördelade på minst två tillfällen. Helt centralt är ditt personliga utvecklingsarbete där du med hjälp av en handledare får utveckla en aspekt i ditt scoutledarskap. Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till sista delen, mellan sex månader och ett år.

TG 129 – Tre stränder – två länder

Ger dig ett eget scoutäventyr och möjlighet att utveckla ditt ledarskap tillsammans med scoutvänner från Finland och Sverige. I TG 129 – två länder har vi nu för andra gången plockat samman de bästa bitarna från de finska och svenska TG-utbildningarna. Det innebär också att kursen är lite mera omfattande till sitt innehåll och att TG 129 – Tre stränder sträcker sig över ett helt år, från antagning och förberedelseuppgift tills du förhoppningsvis är klar och får ta emot dina insignier.

 

Under kursen får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet och vi utgår ifrån aspekterna; Individ, Grupp, Kåren/Organisationen samt Fundament. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt scoutledarskap, genom ett större personligt utvecklingsarbete och i den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen.

 

Individen, ger dig en fördjupad personlig utveckling i relation till ditt ledarskap och därmed får du en större trygghet i det egna ledarskapet. Du blir mer medveten om dig själv och din ledarroll inom Scouterna. Självinsikten ökar och självkänslan stärks.
Gruppen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i grupp, kunskap om grupper och grupputveckling och praktisk erfarenhet.
Kåren/Organisationen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i din egen scoutverksamhet liksom hur du kan påverka kåren, den lokala verksamheten du befinner dig i och organisationen längre bort från dig själv.
Scoutings fundament, ger dig en fördjupad förståelse för dig själv, dina drivkrafter och ditt förhållande till rörelsens idéer och metoder, värdegrund och uppdrag.
Gemensam scoutupplevelse, skapar en gemensam arena för deltagarna i vilken ni enskilt och tillsammans kan reflektera över kursens innehåll och sin utveckling.
Utvecklingsarbetet, är ett personligt arbete, med stöd från en handledare. En personlig utveckling, en inre resa, som kan hängas upp på ett yttre projekt, något som driver din utveckling framåt.

Kursmål

Efter avslutad kurs har du på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta med ett teoretiskt ramverk, men det är inte teorierna som är fördjupningen utan den kommer från samtal med andra scoutledare, utifrån många olika bakgrunder, och som alla vill utveckla sig under tiden tillsammans. TG är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll. Du har fått en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål.
Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag. Du har också fått inspiration och betydande insikter i hur scouting bedrivs i vårt östra grannland.

 

 

TG 129 – Tre stränder

är uppdelad på tre tillfällen, med ett personligt arbete före kursstart, ett utvecklingsarbete under kursens gång samt uppgifter att lösa enskilt eller i patrullen mellan de gånger vi ses. Målet är att ha lika många deltagare från Finland och Sverige i patrullerna. Kursen hålls på svenska.

Första kurstillfället 15-17 mars 2019 – Gilwell, Flen, Sverige

Din TG-resa tar sitt avstamp i den för svensk TG klassiska Gilwell-stugan, som ligger vid sjön Båvens strand, nära Flen. Vid det första utbildningstillfället inleder du din personliga utvecklingsresa och riktar blicken inåt. Du inleder också en mycket viktig del i utbildningen, det personliga utvecklingsarbetet. Det personliga utvecklingsarbetet ska handla om din utveckling som ledare. Du definierar det tillsammans med din handledare och som sedan finns med för att stödja dig genom hela utbildningen.

Andra kurstillfället 11-14 juli 2019 – Prästö, Åland

Här lever vi lägerliv i den vackra åländska skärgården och fokuserar lite mer på gruppens utveckling och din roll i den. Du får testa olika modeller och teorier både i den egna patrullen och i storgrupp. Vi kopplar också detta till din roll i kåren eller till den del av organisationen där du är verksam.

Tredje tillfället 14-16 februari 2020 – Ahtela, Åbo skärgård, Finland

Vi bor varmt och ombonad i vackra Åbo skärgård och knyter samman den resa vi har gjort tillsammans. Det handlar om din personliga resa och ditt utvecklingsarbete, om utvecklingen gruppen – patrullen, men också om den rörelse vi är en del av; kåren, de olika grenarna nationellt, i Sverige och Finland, och internationellt.

 

 

Kursavgiften är 4500 kr (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena).
Ansök till kursen senast 5 januari 2019.

Samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får snarast möjligt efter sista anmälningsdagen besked om du är antagen till kursen eller ej. Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet att få betala in anmälningsavgiften på 500 kr till Scouternas folkhögskola. Den resterande delen av kursavgiften faktureras med förfallodag 28 februari 2019.
Om du måste avanmäla dig efter att kursavgiften betalats in, kommer den inte att återbetalas. Blir du sjuk efter att kursavgiften erlagts får du tillbaka kursavgiften, minus ett avdrag på 500 kr i hanteringskostnad, om du har läkarintyg på att du inte kan delta.

 

Frågor besvaras gärna av någon av de båda kursansvariga nedan.

 

Kursansvariga

Josefin ”Josse” Taubert
Josefin har bred erfarenhet som utbildare inom Finlands Scouters utbildningssystem. Under de senaste åren har jag främst arbetat med den finländska grundutbildningen för scoutledare och för tillfället är jag ansvarig utbildningsinstruktör för TG inom Finlands Svenska Scouter. År 2016 var jag kursansvarig tillsammans med Monica för den första samarbetskursen mellan Finland och Sverige, TG 121 – Åland.
Förra året var jag även kursledare på Värdebaserat Ledarskap.
Utöver mitt ideella engagemang är min familj, innefattandes två busungar och man, samt mitt arbete som innovationsprocessdesigner på Stora Enso det som tar det mesta av min tid i anspråk. Mina starkaste värderingar är kontinuerlig utveckling och medvetna val, och det är element som är viktiga också för mig som utbildare. Vi hjälper varandra att utvecklas, vi lär oss bli mer medvetna om vårt eget ledarskap och vi ansvar för oss själva och för våra val.

 

Monica Svenselius
Monica har många års erfarenhet som utbildare inom Scouterna, har varit TG handledare i Sverige i ett antal år och utbildar även på de grundläggande scoutledarkurserna. Jag var även, tillsammans med Josefin, kursansvarig för TG 121 Åland, den första samarbetskursen mellan Finland och Sverige.
Till vardags arbetar jag som forskningskommunikatör på Linköpings universitet och är utmanarledare i Hanekinds scoutkår. För mig är scouting en livsstil där samarbete, ett ständigt lärande – inte minst av varandra – och gemenskap är grunden. Att få se människor växa, få ökad självinsikt och bli tryggare i sina roller ger mig både personlig utveckling och energi att hitta nya vägar framåt.