Kursbeskrivning

Trygga möten-utbildningen syftar till att utbilda ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid.

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. All scoutverksamhet ska vara trygg och säker – fri från övergrepp och kränkningar – i alla former.  Därför erbjuder vi tre livekurser i Trygga möten på Jamboree17.

 

 

Detta pass har nummer (3)