Kursbeskrivning

Scouterna ska så långt det är möjligt vara fritt från övergrepp av alla de slag. Trygga möten är en scoutledarkurs på 2,5 timma som gör oss lite bättre förberedda på att upptäcka mobbning och ge stöd och hjälp åt barn som vi misstänker far illa. Kursen är obligatorisk för alla scoutledare och funktionärer i kåren som är över 15 år.

Trygga möten finns även en webb-version som du kan göra i datorn. I live-kursen går vi igenom och diskuterar ett antal olika fall och hur vi hanterar situationerna på bästa sätt.