Kursbeskrivning

— OBS Inställt! —

Välkomna!

Vi välkomnar alla scouter från utmanarålder och uppåt, såväl från Upplandsslättens scoutdistrikt som från övriga Sverige, till Upplandskurserna på Sigtuna folkhögskola.

Var

Kurshelgen skulle vara på Sigtuna folkhögskola. Dit finns det goda kommunikationer både för bilfarare och för er som åker kollektivt.

Kurskatalog 2020

Helhelgskurser:

 • Leda patrull – För första gången anordnas kursen Leda patrull på Upplandskurserna. Den är enbart för äventyrarscouter och är också den enda kurs som äventyrarscouter kan anmäla sig till.

  Leda Patrull är en spännande och rolig utbildning för dig som är äventyrarscout. Under kursen får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull. Detta genom att utveckla och fördjupa dig i vad som är viktigt som en ledare, och praktiskt öva detta i din patrull.

  Leda patrull består av två kurshelger var av den första är under Upplandskurserna. För att få godkänt på kursen så krävs närvaro även vid kurshelg nr 2. Datum för kurshelg nr 2 är under framtagning.

 • Leda scouting

  Leda scouting är den kurs som inleder resan på Ledarskapsön och ger grundläggande kunskap i att skapa scouting utifrån Scouternas program samt förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Leda scouting har med andra ord stort fokus på att skapa verksamhet som ger dig:

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap
 • Leda kår

  Leda kår ger dig ökad förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning. Under utbildningen så får du verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc. samt förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar.

 • Hur förmedlar vi scouternas värderingar

  Utbildningen riktar sig till dig som är utmanare, rover eller ledare. Du är en viktig förebild för scouterna och vill ge scoutings värderingar en mer framträdande roll i scoutverksamheten. Kursen har som mål att ge dig verktyg för att förmedla scouternas värderingar till scouten. Kursen innehåller teoretisk grund för formering av värderingar, praktiska övningar, ett nytt sätt att se på Scouternas färdiga programmaterial samt ett historiskt perspektiv på scouternas värderingar och betydelse i nuet. Vi arbetar med scoutmetodens alla delar under kurshelgen och tillsammans delar vi med oss av våra erfarenheter och idéer.

  Kursledare: Johan Köhler, Anna Malmlund och Ylva Sundmark

 • Möta stökiga barn, både med och utan diagnos

  Vi går bara kort igenom vad diagnoserna innebär utan koncentrerar oss på verktygen. Vi tittar på strategier och metoder för att underlätta för personer med NPF och liknande. Tillsammans tar vi fram olika arbetssätt för att underlätta vår scoutverksamhet för alla.

  Förkunskap: Grundläggande kännedom om NPF-diagnoser

  Kursansvarig: Kursen genomförs i samarbete med Sensus

  Kursledare: Kim Krantz och Kristina Joelsson

Kurspass 1 – 3 samt kvällspass är på lördagen och kurspass 4 – 5 är på söndagen
 • Tälja i färskt trä

  Ett tillfälle att få jobba praktiskt, testa sin kreativa förmåga och lära sig mer om hur man använder kniven som verktyg för att slöjda i färskt trä.

  Genomgång av olika träslag, hur man ska välja material och vilka verktyg man kan behöva. Under workshopen visar jag några olika projekt som vi har gjort med upptäckarscouter. Alla får prova på att slöjda något enklare föremål, till exempel: pennor, söljor, insekter, smörknivar, tomtar mm. Projekten passar bra att göra i samband med att scouterna tar knivbeviset.

  Aktiviteterna är anpassade att göra med spårar- eller upptäckarscouter. Vi kommer att vara utomhus under kurspasset.

  Deltagare tar med egen kniv.

  Kursledare: Petter Björkman

  Kursen går två gånger, under kurspass 1 och kurspass 3

 • Slöjda en sked

  En fördjupningskurs till dig som är van att jobba med kniv och yxa och vill lära dig mer. Vi jobbar praktiskt och målet är att göra en egen sked från ett stycke färskt trä.

  Genomgång av verktyg och arbetssätt, hur man väljer ”rätt” ämne och praktiska tips på vägen. Vi kommer att jobba praktiskt med att forma ämnet med yxa, grovtälja, använda skedkniv och fintälja. Jag tar med mallar och exempel på färdiga alster.

  Deltagare tar med egen täljkniv. Täljyxor och skedknivar finns att låna. Om vädret tillåter kommer vi att vara ute under kursen.

  Kursledare: Petter Björkman

  Kursen går under kurspass 4 – 5

 • Specialkost och lägermat

  Deltagarna kommer att få en inblick i utmaningen att tillgodose behovet av specialkost för deltagare på sammankomster, hajker och läger där mat tillagas och serveras. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Medtag papper, penna, matsaker.

  Kursledare: Anna Tornberg och Erika Keller

  Kursen går under kurspass 1 – 3

 • Nybörjartovning

  Efter denna workshop vågar du förhoppningsvis ta fram ull med din
  scoutavdelning för att karda/kamma, tova, filta eller spinna på slända.
  Du får grunderna i tovning och/eller spinning samt möjlighet att själv
  prova på ett eget tovningsprojekt, om det blir en boll, ett konstverk,
  en grytvante eller något helt annat bestämmer du själv!

  Kursledare: Ann-Marie Falk

  Kursen går två gånger, under kurspass 1 och kurspass 2

 • Friluftssjukvård med HLR

  På utbildningen lär man sig hur man kan hjälpa personer som har gjort sig illa, satt i halsen, bränt sig, förfrusit sig och mycket mer. Till hjälp har vi det vi har i ryggsäcken eller hittar omkring oss. Kursen innehåller även hjärt- och lungräddning.

  Kursledare: Robert Kenneberg

  Kursen går under kurspass 1 – 3

 • Sjukvård med fokus på sårskador inom friluftsliv

  Under denna kurs får du möjlighet att fräscha upp dina kunskaper om hur du tar hand om skador som kan uppstå när olyckan har varit framme. Fokus för kursen ligger på olika typer av sårskador som kan inträffa inom friluftsliv.

  Kursledare: Kosmos

  Kursen går under kurspass 5

 • Ukulele

  Här får du lära dig några grundläggande ackord och ett knippe käcka sånger till avdelningens sångstund eller lägerbål. Ta med egen ukulele. Vill du köpa en ukulele så tag kontakt med oss kursledare så ordnar vi det och tar med till kursen, kostnad 300:-.
  Kursledare: Gitten Abrahamsson

  Kursen går under kurspass 1 – 3

 • Chiffer

  Här är kurspasset för dig som vill lära dig mer om hur man gör chiffer. Vad behöver man tänka på? Hur kan det användas för olika åldrar och olika förmågor?

  Kursledare:

  Kursen går under kurspass 4

 • Tenntrådsarmband

  På den här kursen får du praktiskt tillfälle att lära dig om hur du gör ett tenntrådsarmband. Material till 1 armband ingår i kursen.

  Kursledare: Gitten Abrahamsson

  Kursen går under kurspass 4

 • Reptillverkning

  Du får lära dig tillverka treslaget rep av sisalgarn, både för hand och med hjälp av en enkel repslagningsmaskin.

  Kursledare: Berndt Kvist

  Kursen går två gånger, under kurspass 1 och kurspass 4

 • Knopar

  Vi kommer att lära ut lite grundläggande knopar och ge möjlighet till egna fördjupningar.

  Kursledare: Anders Nilsson och Lim Bengtsson

  Kursen går två gånger, under kurspass 2 och kurspass 5

 • Lägerbålsworkshop

  Kursledare: Pyssellufsarna

  Kursen går kurspass 3 samt kvällspasset

 • Ljusspårsworkshop

  Kom och utbyt idéer om hur man gör ett stämningsfullt ljusspår. Tillsammans gör vi ett ljusspår för deltagarna på Upplandskurserna. Om du har något favoritmaterial du vill visa upp så ta med dig det.

  Kursledare: Lim Bengtsson

  Kursen går kurspass 3 samt kvällspasset

 • Ledare i behov av särskilt stöd – att bättre förstå scouter med NPF

  En kurs som, på ett levande sätt, förklarar de vanligaste neuropsykiatriska funktionsvarianterna och hur man kan tänka vid planering av olika scoutaktiviteter.

  Kursledare: Magdalena Nadelius

  Kursen går kurspass 4

 

Kostnad och vad som ingår:

Din scoutkår faktureras för ditt deltagande i Upplandskurserna.

De olika kostnaderna syns i tabellen till höger. Boendekostnaderna är per person.

Upplandsslättens scoutdistrikt står för vissa kostnader för sina medlemmar.
Från kursavgiften dras 150 kr för varje utmanar- och äventyrarscout samt 300 kr för varje vuxen medlem som är anmäld till hela helgen. Därutöver görs avdrag för hela golvförläggningskostnaden för utmanar- och äventyrarscouter (gäller enbart dem som valt golvförläggning). Avdraget görs vid faktureringen till kåren och syns alltså inte vid anmälan.

Anmälan

Inställd kurshelg!

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av Anders Nilsson, Berndt Kvist, Alicia Kebring, michan (Kalle Michanek), Lim (Johan Bengtsson), Petter Björkman, Erika Keller och Åsa Staland.

 

Deltagaravgift(er)

Hela helgen: 900,-
En av dagarna: 450,-
Hela helgen utmanare/äventyrare: 450,-
En av dagarna utmanare: 250,-

Extra avgifter och pris för utrustning

Golvförläggning: 150,-
Boende i trippelrum: 300,-
Boende i dubbelrum: 400,-
Boende i enkelrum: 600,-