Kursbeskrivning

Under hösten kommer det att gå en utbildning för utbildare i stockholmstrakten. Här får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter som utbildare så att du kan hålla kurser av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt.

Du får under kurspass diskutera och fördjupa dig i scoutrörelsens syn på pedagogik och ledarskap, bli trygg med våra metoder och lära dig att genomföra en utbildning från start till mål.

Utbildningen leder till en ackreditering som utbildare inom Scouterna.

Omfattning

Utbildningen omfattar två kurshelger med hemuppgifter mellan. Vi kommer samlas fredag kväll och avsluta tidigt på söndag eftermiddag. Hemuppgiften genomförs i grupp och kommer gå ut på att planera ett kurspass som genomförs inför de andra deltagarna under andra helgen.

Målgrupp och förkunskapskrav

Kursen riktar sig till dig som är aktiv utbildare. Det är ett krav att du är medlem i ett kursteam och har varit med som utbildare under minst en av Scouternas folkhögskolas ledarutbildningar.

Mer info om kursen

Vi kommer servera lakto-ovo-vegetarisk kost under kursen. Har du behov av specialkost så kan du ange detta i ansökan.

Vi kommer vara i Spånga scoutkårs lokal Holken. Det kommer vara golvförläggning (där du själv har med dig sovsäck och liggunderlag), men lokalen i sig är handikappanpassad med hiss som fungerar för dig som inte går i trappor.

Hörslinga saknas, vid behov gör vi vårt bästa för att lösa det. Om du har behov av anpassningar för att kunna delta i kursen har du möjlighet att ange det i ansökan.

Ansökan

Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen. Samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får besked om huruvida du är antagen till kursen eller ej senast i mitten av september.

De som blir antagna till kursen får ett utskick via e-post med mer information om första kurshelgen i samband med antagning.