Kursbeskrivning

Här får du lära dig några grundläggande ackord och ett knippe käcka sånger till avdelningens sångstund eller lägerbål.
Vill du beställa ukulele så tag kontakt med oss kursledare så ordnar vi det och tar med till kursen.
Kursledare Gitten Abramsson

Kursen hålls den 15/11 kl 18.30-21

Kursen ingår i Södertörns Scoutdistrikts kurshelg Växtkraft. Deltagare från andra distrikt får så klart anmäla sig också.
Pris för 1a kursen är 75kr. För nästkommande kurs på växtkraft är 50kr. Om man vill gå alla kurser under växtkraft kostar det 450kr. Då ingår mat och logi hela helgen.

 

Arrangör: Södertörns Scoutdistrikt