Kursbeskrivning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag samt inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Målgrupp

Scoutledare som vill ta ansvar för planering och ledarteamet. Vi rekommenderar att du har medverkat som ledare på en avdelning i minst ett år innan du väljer denna kurs.

Lärandemål

Ledarskap på avdelningen, skapa verksamhet, barn och unga, trygg verksamhet, bygga starka ledarteam.
Efter att ha gått denna kurs kommer du att ha verktygen för att skapa en bra verksamhet hela scoutåret samt skapa ett stabilt och samspelt ledargäng.
Kursen består av tre delar som genomförs i ordningen: del 1–2–3. Del 1 och 3 är traditionell utbildning och del 2 är ett eget arbete mellan kurstillfällena då du har kontakt med någon av de andra kursdeltagarna där ni hjälper varandra att utvecklas och växa som ledare, metoden kallas peer learning eller kollegialt lärande.
Anmälan avser samtliga tre delkurser vilket betyder att det kommer att vara samma kursdeltagare och patrullsammansättning på hela kursen. Denna kursform ger dig gott om tid att smälta och prova det du lärt dig mellan kurshelgerna och ger dig chans att återkomma med frågor.
Utbildningen ger dig

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program.
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam.
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer.
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund.
  • Mer om barn och unga
  • Mer om trygg verksamhet
  • Mer om välmående ledarteam
  • Mer om Peer learning

Tider för kurshelgerna

Lördagarna: 08.30 Välkomstfika, 09.00 Kursen börjar, 21.30 kursen slutar för dagen
Söndagarna: 08.30 Välkomstfika, 09.00 Kursen börjar, 12.30 kurshelgen slutar.

Medtag

Kläder efter väder och ute, Penna/papper, inneskor, Sovsäck och liggunderlag om du ska sova kvar.

Kostnad

1200 kr för båda helgerna. Kurskostnaden inkluderar mat, material, boende och boken Anpassat ledarskap.

Kursbidrag

De flesta kårer och distrikt brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning inklusive resa och boende. Kontrollera med din kår och ditt distrikt.

Scouternas Utbildningsfond

Om kostnaden är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Ansökan och information, se: Scouternas utbildningsfond

NSF

Scouter som tillhör NSF kan få bidrag för scoutledarutbildningar. Kontakta NSF scoutkansli för mer information, se nsf.scout.se