Kursbeskrivning

Är det dags för en nytändning? Eller är det dags för en fördjupning i varför du är scout?

 

Är du utbildare, kårfunktionär, ledare på avdelning eller på andra uppdrag i rörelsen och funderar inte längre på varför du gör det du gör, utan kör på lite automatiskt?

 

Eller känner du att det är dags för att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig?

 

Då är Treklöver Gilwell den rätta ledarskapsutbildningen för dig!

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

Om Treklöver Gilwell

Treklöver-Gilwellutbildningen har en lång internationell tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället. År 2019 är det 100-årsjubileum av utbildningen.

 

Treklöver Gilwell är en sammanhållen och fördjupande ledarskapsutbildning där deltagarna får möjlighet att uppleva och praktisera scouting samtidigt som vi reflekterar både individuellt och gemensamt kring olika teorier. Detta görs både på ett personligt plan och kopplat till Scouterna och scouting. Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter sedan med minst nio utbildningsdagar, fördelade på minst två tillfällen. Helt centralt är ditt personliga utvecklingsarbete där du med hjälp av en handledare får utveckla en aspekt i ditt eget scoutledarskap. Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till sista delen, mellan sex månader och ett år.

TG Working My Ticket (WMT)

2019 är året då TG som kurs fyller 100 år internationellt. TG WMT sätter fokus på dig som scoutledare och din utveckling med hjälp av TGs symbolik där kursen är en plats att fylla på både kunskaper, energi, upplevelser samtidigt som du gör en egen resa där du får möjlighet att lära känna dig själv som ledare och person. Att arbeta för sin biljett hem är ett uttryck för att hitta hem, både inom sig själv men också tillbaka till Gilwell, en plats för återhämtning och påfyllnad. Det är också en symbol för personlig utveckling, där vi arbetar med ditt ledarskap i fokus för den personliga utvecklingen.

 

Kursen är uppdelad på tre kurstillfällen. Innan du kommer första helgen kommer du få förberedelseuppgifter att genomföra samt att det mellan kurshelgerna kan det finnas uppgifter att göra både individuellt och i grupp. Du kommer också genomföra ett personligt utvecklingsarbete under kursens gång. Detta krävs för att du ska anses ha genomfört kursen.

Första kurstillfället 18-20 oktober 2019 – Gilwellstugan, Flen

Din TG-resa tar sitt avstamp i den för svensk TG klassiska Gilwell-stugan, som ligger vid sjön Båvens strand, nära Flen. Under helgen kommer vi att bo utomhus. Vi fokuserar också på frågor kring dig som ledare av och i grupp.

 

Du inleder också en mycket viktig del i utbildningen, det personliga utvecklingsarbetet. Det personliga utvecklingsarbetet ska handla om din utveckling som ledare. Du definierar det tillsammans med din handledare och som sedan finns med för att stödja dig genom hela kursen.

Andra kurstillfället 17-19 januari 2020– Göransborg, Tjörnarp

Här träffas vi i mellersta Skåne för att prata kring dig som ledare och riktar blicken inåt. Du kommer få testa olika teorier och modeller för självledarskap och ledarskap i grupp. Vi kopplar också detta till din roll i kåren eller till den del av organisationen där du är verksam. Även här kommer vi arbeta med din biljett i form av ditt utvecklingsarbete.

Tredje kurstillfället 21-24 maj 2020 Gilwell, Flen

Vi återvänder hem, hem till Gilwell, där scouter haft sitt hem i Sverige under många år för att knyta ihop din personliga resa och det utvecklingsarbete du gjort under kursens gång. Helgen handlar också om den rörelse vi är del av, scoutkåren och den internationella scoutrörelsen.

 

 

Under kursen får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet och vi utgår ifrån de aspekterna; Individ, Grupp, Kåren/Organisationen samt Fundament. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt ledarskap, genom ett större personligt utvecklingsarbete och i den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen. Under kursen kommer vi jobba med följande delar:

 

Individen, ger dig en fördjupad personlig utveckling i relation till ditt ledarskap och därmed får du en större trygghet i det egna ledarskapet. Du blir mer medveten om dig själv och din ledarroll inom Scouterna. Självinsikten ökar och självkänslan stärks.
Gruppen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i grupp, kunskap om grupper och grupputveckling och praktisk erfarenhet.
Kåren/Organisationen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i din egen scoutverksamhet liksom hur du kan påverka kåren, den lokala verksamheten du befinner dig i och organisationen längre bort från dig själv.
Scoutings fundament, ger dig en fördjupad förståelse för dig själv, dina drivkrafter och ditt förhållande till rörelsens idéer och metoder, värdegrund och uppdrag.
Gemensam scoutupplevelse, skapar en gemensam arena för deltagarna i vilken ni enskilt och tillsammans kan reflektera över kursens innehåll och er egen utveckling.
Utvecklingsarbetet, är ett personligt arbete, med stöd från en handledare. En personlig utveckling, en inre resa, som kan hängas upp på ett yttre projekt, något som driver din utveckling framåt.

Kursmål

Efter avslutad kurs har du på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta med ett teoretiskt ramverk, men det är inte teorierna som är fördjupningen utan den kommer från samtal med andra scoutledare, utifrån många olika bakgrunder, och som alla vill utveckla sig under tiden tillsammans. TG är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll. Du har fått en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål. Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag.

 

Kursavgiften är 4900 kr (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena).
Ansök till kursen senast 18 augusti 2019.

 

Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen. Samtliga ansökningar kommer att gås igenom av kursledningen och du får snarast möjligt efter sista anmälningsdagen besked om du är antagen till kursen eller ej. Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet att få betala in anmälningsavgiften på 500 kr till Scouternas folkhögskola. Den resterande delen av kursavgiften faktureras före kursstart.
Om du måste avanmäla dig efter att inbetalningsavgiften betalats in, kommer den inte att återbetalas. Blir du sjuk efter att full avgift erlagts får du endast tillbaka avgiften om du har läkarintyg på att du inte kan delta. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

 

Frågor besvaras av någon av de kursansvariga nedan.

 

Kursansvariga

Niklas Lindén
Jag är scout sedan jag var liten. Tycker att utbildning är väldigt viktig för att utveckla ledare och scouterna. Jag har varit engagerad på läger, avdelningsarbete, kåren samt nationella- och världsscoutjamboreer. Har min bas nära havet väster om Kärna utanför Kungälv.

 

Robert Svensson
Mitt stora scoutengagemang de senaste åren har varit främst inom utbildning både på nationell och regional nivå med kurser som Trygga Möten, Värdebaserat Ledarskap och Leda Patrull. I utbildning brinner jag för att utveckla och leda den lilla gruppen genom handledarskap. Att utvecklas med andra och utveckla andra med hjälp av scoutmetoden är en av de viktigaste drivkrafterna i mitt engagemang i Scouterna. På fritiden så trivs jag bäst att hänga ute eller vid min gitarr.