Kursbeskrivning

”Hur kan vi synliggöra vår kår? Vad gör vi bra, och vad kan vi förbättra/förändra? Hur är det i er kår?”

Välkommen till en workshop där vi diskuterar och utbyter erfarenheter!

Mer info om kursen


Anmälan

Anmäl dig här

Kontakt

Pierre Tullgren
pierre.tullgren@gmail.com