Kursbeskrivning

Workshop Redo för naturen

-att göra friluftslivet enkelt och tillgängligt-

 

Friluftslivet är en av de sju pusselbitarna i scoutmetoden och ingår på många sätt som en naturlig del i många scoutkårers verksamhet. För många är ”friluftsliv” något självklart och enkelt, inget vi reflekterar så mycket över; vi kan våra favoritknopar och utgår ifrån att andra också kan sätta ihop ett trangiakök. Men riktigt så ser ju inte verkligheten ut, för många är friluftsliv något främmande och inte ens speciellt lockande. Under denna workshop får du tillsammans med andra ledare samtala kring hur vi kan jobba med att göra friluftslivet tillgängligare för fler med hjälp av utbildningspaketet Redo för naturen, vi pratar om vad som definierar friluftsliv, hur vi introducerar friluftslivet för nya ledare, svårigheter och möjligheter samt hur olika erfarenheter av friluftsliv skapar olika förutsättningar för vår scoutverksamhet.

 

Redo för naturen är Scouternas folkhögskolas utbildningspaket i grundläggande friluftsliv och syftar till att ge de grundläggande kunskaperna som krävs för att känna sig glad och trygg i naturen: hur man håller sig varm, torr, mätt och säker.

 

Utgångspunkt: Scouternas folkhögskolas utbildningspaket Redo för naturen

 

Målgrupp: Workshopen riktar sig både till dig som vill veta mer om kurserna och till dig som vill jobba med att göra scoutverksamheten och friluftslivet tillgängligare för fler.

 

På Jamboree17 kommer denna workshop att hållas två gånger. I din anmälan ska du precisera till vilket kurstillfälle du anmäler dig .