Anmälnings- och avbokningsregler

Regler för anmälan och avanmälan

Anmälningar till Scouternas utbildningar är bindande.

Folkhögskolans scoutledarutbildningar kostar olika mycket för material, kost och logi. De dyrare har ofta en anmälningsavgift.

En del kurser betalas i förväg medan andra faktureras i efterhand.

Deltagare på kurs, deltagarens scoutkår eller scoutdistrikt är skyldig att betala hela den avgift som gäller för utbildningen.

Följande regler gäller för avanmälan.

Om du ändrar dig:

  • Om du avanmäler dig innan anmälningstiden har gått ut stryks du från listorna och ingen betalning behöver erläggas.
  • Om du/din kår betalat anmälningsavgift så återbetalas denna minus ett administrativt avdrag om 500 kronor.
  • Var anmälningsavgiften lägre än 500 kronor så återbetalas inga pengar.
  • Om du avanmäler dig tidigare än två veckor inpå en utbildning får du tillbaka hela beloppet alternativt behöver inte erlägga någon avgift.
  • Om du avanmäler dig från en kurs med anmälningsavgift betalas den inte tillbaka.

Om du blir sjuk eller liknande:

  • Den som avanmäler sig senare än två veckor inpå en utbildning på grund av egen sjukdom som hindrar deltagande på utbildningen, och kan styrka detta med läkarintyg, får om ansvarig utbildningsgrupp godkänner skälen tillbaka inbetalt belopp alternativt behöver inte erlägga någon avgift. Ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.
  • Den som avanmäler sig senare än två veckor inpå en utbildning på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får om ansvarig utbildningsgrupp godkänner skälen tillbaka inbetalt belopp alternativt behöver inte erlägga någon avgift. Ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.
  • Den som har andra synnerliga skäl att avanmäla sig, eller att avbryta en kurs med flera kurstillfällen, kan skriftligen ansöka till Scouternas utbildningsgrupp om att få delar av inbetalt belopp återbetalat. Ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.

Om du inte kommer med/blir antagen

Den som anmält sig men inte blivit antagen behöver inte erlägga någon avgift. Om anmälningsavgift erlagts återbetalas hela beloppet.

Om kursen blir inställd

Den som anmält sig till en kurs som inte blir av behöver inte betala någon avgift. Om anmälningsavgift/kursavgift erlagts återbetalas hela beloppet.

 

Hur avanmäler jag mig?

För att avanmäla dig från en kurs behöver du meddela den kontaktperson som är angiven i anmälningsformuläret alternativt den regionala utbildningsgrupp som är ansvarig för kursen.

 

För kontakt till regionala utbildningsgruppen se http://www.scouternasfolkhogskola.se/kontakt/regionalautbildningsgrupper/