Anmälan & avbokning

Anmälan & deltagaravgifter

Anmälan och/eller ansökan till Scouternas folkhögskolas utbildningar sker via folkhögskolans kursadministrationssystem. Eventuella kriterier för kurserna presenteras under respektive kurs i kurskatalogen där även anmälningslänk finns.

Folkhögskolans scoutledarutbildningar kostar olika mycket beroende på kursens längd och dess kostnader för material, kost och logi. En del kurser kan även ha en anmälningsavgift, som en delkostnad av hela deltagaravgiften.

Avbokning

Om du ändrar dig

  • Om du avanmäler dig före sista anmälningsdag behöver inte erlägga någon avgift.
  • Om du avanmäler dig från en kurs med anmälningsavgift betalas den inte tillbaka.

Om du blir sjuk eller liknande

Om du avbokar dig efter utbildningens sista anmälningsdag på grund av:

  • egen sjukdom som hindrar deltagande på utbildningen, och kan styrka detta med läkarintyg, får om arrangerande utbildningsgrupp godkänner skälen tillbaka inbetalt belopp alternativt behöver inte erlägga någon avgift. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka.
  • nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får om ansvarig utbildningsgrupp godkänner skälen tillbaka inbetalt belopp alternativt behöver inte erlägga någon avgift. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka.
  • andra synnerliga skäl att avanmäla sig, eller att avbryta en kurs med flera kurstillfällen, kan skriftligen ansöka till arrangerande utbildningsgrupp om att få delar av inbetalt belopp återbetalat. Ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.

Om du inte kommer med/blir antagen

Den som anmält sig men inte blivit antagen behöver inte erlägga någon avgift. Om anmälningsavgift erlagts återbetalas hela beloppet.

Om kursen blir inställd

Den som anmält sig till en kurs som inte blir av behöver inte betala någon avgift. Om anmälningsavgift/kursavgift erlagts återbetalas hela beloppet.

Om du uteblir

Om du uteblir från kurs är du fortfarande betalningsskyldig för kursen.

Hur avbokar jag mig?

För att avanmäla dig från en kurs behöver du meddela den kontaktperson som är angiven i anmälningsformuläret alternativt den utbildningsgrupp som är ansvarig för kursen.

 

Här hittar du kontaktuppgifter till utbildningsgrupperna >>