Äventyrarviken

Boomerang 2008

På Ledarskapsön finns en egen vik för våra äventyrarscouter dit man kommer för utbildningen Ledarutbildning Patrull. För dessa besökare gäller landstigning direkt på stranden och inte via Bryggan.

Ledarutbildning Patrull

Den här utbildningen är för dig som varit äventyrarscout i minst ett år. Här får du chansen att träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull. Du kommer att utvecklas som ledare och får många idéer för hur du kan leda din patrull hemma.

Läs mer Ledarutbildning Patrull »

Ledarutbildning Patrull blir till Leda patrull

Scouternas utbildningsutvecklingsgrupp har påbörjat processen med att uppdatera och sprida en av våra absolut viktigaste ledarskapsutbildningar, den för våra Äventyrarscouter. Vi är en organisation till för barn och ungdomars utveckling, och det är fantastiskt hur påtagligt det blir om man får möjligheten att delta på en av dessa efterfrågade kurser. För att kunna ge långt fler scouter en möjlighet att gå en ledarskapsutbildning i unga år än vad som är fallet i dag så söker vi er kunskap och erfarenhet. Har du någonsin varit inblandad i en ledarskapsutbildning för scouter i Äventyraråldern så skulle det vara oerhört viktigt för oss om du kan delge dina lärdomar och idéer via enkäten här nedan:

https://goo.gl/forms/9TyZ9kR83ftWbAcF2

 

Kontakt

Hanna Bata

Hanna Bata

Ansvarig Scoututbildning
E-post: hanna.bata@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 59
Mobil:
076-623 25 59

Hanna är ansvarig för scoututbildningar och ordförande i Scouternas nationella utbildningsgrupp.