Leda patrull

Leda patrull är en spännande och rolig utbildning för dig som varit äventyrarscout i minst ett år.

 

På Leda patrull får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull. Du får möjlighet att utvecklas som ledare och får många idéer för hur du kan leda din patrull hemma.

 

En stor del av utbildningen sker utomhus och stort fokus är på Scoutmetoden. Under ett dygn går du på hajk där du och de andra deltagarna turas om att leda varandra när gruppen ska slå läger, elda och laga mat.

 

Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera utifrån frågor som: Hur ska en ledare vara? Vad innebär egentligen scoutmetoden? Vad händer i en grupp? Hur kan jag bli en bättre ledare?

 

En av ledarna på utbildningen blir din fadder och tillsammans pratar ni om ditt mål med kursen och vägen dit. Efter utbildningen utvärderar ni vad du har lärt dig och hur du utvecklats som ledare.

 

Leda patrull är sammanlagt 40 timmar lång och lär dig om:

  • Att arbeta i projekt.
  • Hur grupper och patruller fungerar.
  • Hur man lär sig saker och kan arbeta med learning by doing.
  • Hur man kan arbeta med samhällsengagemang.
  • Mina egna värderingar och scoutlagen.
  • Hur friluftsliv fungerar som metod för att lära sig.
  • Hur du som patrulledare kan använda stödjande och lyssnande ledarskap.
  • Vad symboliskt ramverk är och hur man kan använda det.

 

Utbildningen arrangeras lokalt och regionalt av Scouternas folkhögskola.

Länk till kurskatalogen >>

Kursplan

 

Bild på Hanna Bata

Hanna Bata

Ansvarig scoututbildning
E-post: hanna.bata@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 59
Mobil:
076-623 25 59

Hanna ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet kring Scouternas folkhögskolas scoutledarutbildningar på Ledarskapsön.