Leda scouting

 

Utbildningen Leda scouting inleder din resa på ön och gör dig tryggare i din ledarroll. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan du själv välja hur du vill utvecklas.

 

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

Tre olika upplägg av Leda scouting

Leda scouting ger dig möjlighet att välja format efter hur mycket tid du kan investera i utbildning just nu. Det viktigaste är att du går Leda scouting under ditt första år som ledare.

  1. Leda scouting (12 tim). Ger möjlighet till att ”göra” scouting
  2. Leda scouting – i korthet (6 tim). Ger möjlighet till att förstå scouting
  3. Leda scouting distans (ca 6 tim) Kursen är webbaserad och består av tre delar men hemmuppgifter mellan. Lär mer om hur du går kursen här >>

Målgrupp: Nya ledare eller andra i rörelsen som vill lära sig om
Scouternas program.

 

Vill du gå Leda scouting eller Leda scouting i korthet?

Hitta en omgång av Leda scouting i kurskatalogen här >>

 

kommer-i-sept_100Vill du gå Leda scouting distans?

För att gå vår webbkurs Leda scouting distans behöver du ett inlogg till vår läroplattform LuvitDU hittar all info du behöver veta för att komma igång här >>

 

FAQ

Vad är syftet med Leda scouting?
Leda scouting är en verksamhetsinriktad ledarutbildning med syfte att göra nya scoutledare till en kugge i ledarteamet med förståelse för den verksamhet som planeras och genomförs.

 

Jag har varit ledare i flera år. Behöver jag gå Leda scouting?
Nej, det måste du inte. Leda scouting är till för nya scoutledare, men om du känner att du inte har koll på Scouternas program eller vill få en uppdatering kring Socuternas program, så är detta en mycket bra kurs.

 

Vilken utbildning ska jag gå efter Leda scouting?
Känn efter själv. Vilken vill och behöver du gå? Vissa utbildningar har dock formella krav för deltagande.

 

Varför finns det inga lärandemål rörande friluftsliv i Leda scouting?
Lärandemålen i Leda scouting är framtagna utefter de behov som vår rörelse har. Kunskapen om friluftsliv är hög på många kårer medens andra områden är eftersatta. På Ledarskapsön finns ett område med utbildningar som bara riktar in sig på friluftsliv, med både grundläggande och mer avancerade friluftslivskurser.

 

På vilka grunder har man gjort urvalet av lärandemål?
Många perspektiv är tagna i beaktning. Främst har vi tittat på vad scoutledare behöver för kunskaper just nu för att bedriva god scouting. Dessutom har vi utgått Scouternas strategi 2015 – 2025 eftersom utbildningar är ett givet verktyg för att nå strategimålen.

 

Kontakt

Har du frågor om ett specifikt kurstillfälle eller det som rör en specifik kurs alternativt undrar om er kår kan få vara med och samarrangera en kurs? Kontakta aktuell utbildningsgrupp >>

 

För frågor om Leda scouting distans, kontakta Hanna Bata, hanna.bata@scouterna.se

 

För frågor om Ledarskapsön och vår ideella utbildninsgorganisation och/eller övergripande tankar och frågor som rör våra utbildningar, kontakta:

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.

 

Ladda hem

Här kan du ladda hem foldern för Leda scouting samt kursplanerna.