Trygga Möten

 
Watch the movie in English >>

 

Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera mot mobbning, övergrepp och kränkningar.

 

Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

 

Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som startade 2005. Målet är att Scouterna ska vara tryggt, säkert och fritt från övergrepp. Vi arbetar för detta bland annat genom ledarutbildningen Trygga Möten samt genom att erbjuda stöd och rådgivning till kårer och föräldrar om någon utsätts för övergrepp. Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga Möten. Detta görs via webben.

Webbkursen

Trygga Mötens webbkurs riktar sig till alla barn- och ungdomsledare (både inom Scouterna och från andra organisationer). Den är tillgänglig via dator och bygger på att du som användare lyssnar dig genom delarna.

 

I webbkursen Trygga Möten får du lära dig hur du kan skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, hur du kan förebygga övergrepp och hur du kan bete dig om du tror att någon far illa. Webbkursen riktar sig till alla som jobbar med barn och unga eller möter barn och unga i sitt ideella uppdrag.

Här hittar du till webbkursen Trygga Möten >>

Fördjupning

Arbetet med Trygga möten väcker många tankar och funderingar och kanske vill ni arbeta vidare med detta i er kår. Då kan ni vända er till ert regionala kansli. Tillsammans kan ni fundera vad nästa steg för er är för att få fördjupade kunskaper kring ämnet.

 

Det kan t.ex. vara så att ni önskar få hjälp med en samtalsledare som guidar er genom en workshop, eller så kan ni använda det studiematerial som finns framtaget för att själva hålla en workshop kring ämnet.

Kontaktuppgifter till ditt regionala kansli hittar du här >>

Mer om Trygga Möten

Trygga Möten är en av Scouternas profilfrågor som vi ständigt jobbar med att utveckla och kommunicera. Läs mer om vad vi tycker om Trygga Möten här >>

Kontakt

Om du vill veta mer eller har frågor om Trygga Möten kan du mejla till infotm@scouterna.se eller kontakta:

Bild på Melis Yorulmaz

Melis Yorulmaz

Vik. samordnare Trygga Möten
E-post: melis.yorulmaz@scouterna.se
Telefon:
072 - 078 31 41

Melis är vikarierande samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.

Kontakt Equmeniascout

Ola Rikner, ola.rikner@equmenia.se

Kontakt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Linn Ternefors, linn.ternefors@nsf.scout.se