Kontakt

Samordnare för Trygga Möten

Bild till hemsida

Ingrid Häggblom

Samordnare Trygga Möten
E-post: ingrid.haggblom@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 88

Ingrid är samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.

Kontaktpersoner

Equmeniascout

Ola Rikner, ola.rikner@equmenia.se

 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Niklas Johansson, niklas.johansson@nsf.scout.se