Mer om Trygga Möten

Scouterna ska vara en rörelse fri från övergrepp. Ledare ska agera om övergrepp ändå inträffar.

För att uppnå det målet är det viktigt att arbetet med Trygga Möten ständigt hålls levande i det dagliga arbetet, lokalt och centralt. Som stöd finns utbildning och material för ledare, kårer och förbund.

 

Trygga Möten-kurserna är framtagna med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Om övergrepp

Scouterna kategoriserar övergrepp mot unga i följande områden:

  • Fysiska övergrepp/skada
  • Mobbning
  • Känslomässiga övergrepp/psykiska övergrepp
  • Sexuella övergrepp inklusive sexuella trakasserier

Metoder

  • Utbilda på lokal nivå genom webbkursen Trygga Möten.
  • Fördjupa kunskapen genom studiematerial för workshops.
  • Skapa lokala handlingsplaner för att förebygga och hantera övergrepp.
  • Utbilda kursledare och styrelser.
  • Arbeta med frågorna tillsammans med scouterna med hjälp av brädspelet Respekt.

Ledarutbildning

Scouterna vill stärka sina ledare så att de vågar agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar. Därför är webbkursen Trygga Möten numer obligatorisk för alla scoutledare.

Historik

Trygga Möten är resultatet av ett treårigt projekt, Uppdraget mot övergrepp/Trygga Möten, som genomfördes av Svenska Scoutrådet, alla scoutförbund, hela SMU och Förbundet Vi Unga 2005-2008 med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden. Från och med 2009 är Trygga Möten en verksamhet inom Scouterna. Läs mer om Trygga Möten här!

Andra organisationer

Scouterna delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter till andra organisationer både lokalt och centralt. Därför har vi tagit fram en webbkurs för alla som jobbar med barn och unga i ideell sektor. Gå kursen här!

Råd och stöd

Vid behov av stöd och rådgivning i frågor som rör övergrepp, mobbning och kränkningar kontakta

Bild på Melis Yorulmaz

Melis Yorulmaz

Vik. samordnare Trygga Möten
E-post: melis.yorulmaz@scouterna.se
Telefon:
072 - 078 31 41

Melis är vikarierande samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.