Webbkurser

Trygga Mötens nya webbkurs riktar sig till alla barn- och ungdomsledare (både inom Scouterna och från andra organisationer). Den är tillgänglig via dator, surfplatta och mobil och bygger på att du som användare lyssnar dig genom delarna.

Webbkursen Trygga Möten

I webbkursen Trygga Möten får du lära dig hur du kan skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, hur du kan förebygga övergrepp och hur du kan bete dig om du tror att någon far illa. Webbkursen är gratis att gå och riktar sig till alla som jobbar med barn och unga eller möter barn och unga i sitt ideella uppdrag.

Här hittar du till webbkursen Trygga Möten
Gå webbkursen Trygga Möten »

För dig som är scoutledare ingår kursen i förberedelseuppgifterna inför modulen Trygg och säker verksamhet (S4) i ledarutbildning Scout.