Våra utbildningsgrupper

Scoutledarutbildnigarna som erbjuds på Ledarskapsön anordnas av Scouternas folkhögskola. De allra flesta av våra utbildningar hålls av våra ideella utbildare på uppdrag av en utbildningsgrupp.

Vi har fem regionala utbildningsgrupper samt en nationell utbildningsgrupp. De har ansvar för att rekrytera och engagera ideella utbildare, planera och genomföra alla våra kurser och säkerställa att utbildningarna utvecklas och håller hög kvalitet.

Regionala utbildningar

Leda scouting, Leda kår, Leda avdelning, Leda patrull, Ditt personliga ledarskap och Redo för naturen är alla regionala utbildningar. Det betyder att det är den regionala utbildningsgruppen i din region som ansvarar för att dessa utbildningar hålls, samt av god kvalitet.

De här utbildningarna går ofta fler gånger per år, i just din region. Alla utbildningar annonseras i Kurskatalogen.

Men om du inte hittar vad du söker, så kolla om den utbildningen kanske går i en annan region eller hör av dig till din regionala utbildningsgtupp. Se nedan.

Nationella utbildningar

Till nationella utbildningar räknas Treklöver Gilwell, Utbildning för utbildare, Handledarutbildning, Anpasst ledarskap fördjupning, Normkritiskt ledarskap samt våra Friluftsledarutbildningar.

Dessa utbildningar går mer sällan, och i olika delar av landet. En del av utbildningarna är fortfarande i prpojektform och har då en ansvarig på Scouterna/Scouternas folkhögskola. För dessa utbildningar ansvarar Gruppen för nationella utbildningar. Dessa utbildningar hittar du också i kurskatalogen.

 

Våra utbildningsgrupper

Våra sex ideella utbildningsgrupper samordnar och säkerställer att våra utbildningar genomförs i landet. De tillsätter och kvalitetsäkrar kursteam, säkerställer budget och planerar kursverksamheten i sin region utifrån efterfrågan och behov.

 

Du hittar kontaktuppgifterna till våra utbildningsgrupper här >>

 

Utbildare

Läs mer om uppdraget som utbildare här >>

 

Kontakt

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.