Utbildare & utbildningsgrupper

Normkritiskt

Scoutledarutbildnigarna som erbjuds på Ledarskapsön anordnas av Scouternas folkhögskola. De allra flesta av våra utbildningar hålls av våra ideella utbildare på uppdrag av en utbildningsgrupp.

Vi har fem regionala utbildningsgrupper samt en nationell utbildningsgrupp. De har ansvar för att rekrytera och engagera ideella utbildare, planera och genomföra alla våra kurser och säkerställa att utbildningarna utvecklas och håller hög kvalitet.

 

Regionalt

Regionala utbildningar

Leda scouting, Leda kår, Leda avdelning, Leda patrull, Ditt personliga ledarskap och Redo för naturen är alla regionala utbildningar. Det betyder att det är den regionala utbildningsgruppen i din region som ansvarar för att dessa utbildningar hålls, samt av god kvalitet.

De här utbildningarna går ofta fler gånger per år, i just din region. Alla utbildningar annonseras i Kurskatalogen.

Men om du inte hittar vad du söker, så kolla om den utbildningen kanske går i en annan region eller hör av dig till din regionala utbildningsgtupp. Se nedan.

 

Regional utbildningsgrupper

Vi har fem regionala utbildningsgrupper i landet. De är alla ideella grupper som leds av två ordföranden i ett delat ledarskap. Uppdraget får de från Scouternas folkhögskola.

Du hittar grupperna och deras kontaktuppgifter här >>

De regionala utbildningsgrupperna ansvarar för att alla de regionala utbildningarna planeras, schemaläggs, kommuniceras och genomförs med bra kvalitet. De säkerställer att det finns kompetenta kursteam, och att kurserna går utspridda i regionen efter de behov som finns. Gruppen stöttar och servar också kursteamen utifrån deras behov och den ev. praktiska hjälp som behövs.

 

Nationellt

Till nationella utbildningar räknas Treklöver Gilwell, Utbildning för utbildare, Handledarutbildning, Friluftsledarutbildningar, Anpasst ledarskap, Normkritiskt ledarskap samt Värdebaserat ledarskap.

Dessa utbildningar går mer sällan, och i olika delar av landet. En del av utbildningarna är fortfarande i prpojektform och har då en ansvarig på Scouterna/Scouternas folkhögskola. En del av utbildningarna ansvarar den Nationella utbildningsgruppen för.

 

Nationella utbildningsgruppen

I den nationella utbildningsgruppen ansvarar man för att flera av de nationella utbildningarna utvecklas och hålls utspridda i landet samt att tillsätta och stötta kursteamen. De ansvarar också för Utbildardagarna (v. 11 varje år) och för den kvalitet och utveckling som alla utbildare skall ha. De utvecklar rutiner kring kursadministration, kvalitetssäkring och revideringar av kurser.

Kontakta nationella utbildningsgruppen >>

 

Utbildare

Läs mer om uppdraget som utbildare här >>