Friluftsledarkurser

Friluftsledarkurserna vänder sig framför allt till dig som vill fördjupa ditt eget friluftslivsutövande och ditt ledarskap knutet till friluftsliv.

 

Kurserna erbjuds i två olika upplägg:

I det första upplägget är kurserna uppdelade på tre stycken kurshelger:

  • utbildningsdel
  • repetition- och hajkplaneringsdel
  • hajkgenomförandedel

I det andra upplägget har kurshelg 1 och 2 slagits ihop till en utbildningsvecka som sedan följs upp av en hajk för scouter.

 

Vi erbjuder ett varierande utbud av friluftsledarkurser, till exempel inom segling, klättring, kanot, kajak, överlevnad och fjäll. För mer information om kommande kurser, se kurskatalogen. Friluftsledarkurserna ges med fördel till scoutledare.

Utbildningskonceptet

Alla friluftsledarkurser har ett gemensamt utbildningsupplägg som kan ta sig uttryck i två olika former. Grundkonceptet består av tre stycken kurshelger: utbildning i friluftsteknik, repetition- och hajkplanering samt hajkgenomförande. I det andra konceptet har kurshelg 1 och 2 slagits ihop till en vecka med utbildning i friluftstekniken, friluftsledarskap och hajkplanering.

 

Friluftsledarkurserna görs i samarbete med eller utifrån specialförbunds utbildningsnormer. Under alla kursdelar finns kursledarna, som håller och planerar kursen samt bidrar med att koppla den aktuella friluftstekniken till scouting.

 

Utbildningsdelen genomförs utifrån de utbildningsnormer respektive specialförbund satt upp, såsom Svenska klätterförbundets Topprepsklättringskurs och Svenska kanotförbundets Paddelpasset, och leds av en auktoriserad utbildare eller instruktör. Denna del syftar till att kursdeltagarna ska få utveckla sina kunskaper i den aktuella friluftstekniken.

 

Repetitions- och hajkplaneringsdelen syftar till att kursdeltagaren ska få repetera kunskaper och färdigheter från första utbildningsdelen samt påbörja planeringen av den hajk för äventyrare och utmanare som avslutar kursen. Hajken planeras utifrån Scouternas program tillsammans med de andra kursdeltagarna med stöd av kursledarna.

 

Hajkgenomförandedelen är den avslutande delen av kursen. Då får kursdeltagarna omsätta sina friluftsledarkunskaper de fått genom kursen genom att leda den hajk för äventyrare och utmanare som tidigare planerats. Som stöd för kursdeltagarna, som nu är hajkledare, finns såklart kursledarna med under hela hajken. Till hajken kan både enskilda scouter, patruller och hela avdelningar anmäla sig. Scouternas kansli hjälper till med anmälningssystem och inbjudan till hajken.

Alla delar är obligatoriska

Kontakt

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.