Friluftsledarkurs överlevnad

SÖK3

Här finns en utmaning för dig som vill gå vidare med ditt friluftsliv, både själv och som scoutledare! Friluftsledarkurs överlevnad ger dig kunskaper och verktyg för att som scoutledare kunna arrangera egna överlevnadsprogram för olika åldrar. Samtidigt vill vi ge dig en personlig utmaning och möjlighet att fördjupa ditt friluftsliv.

Om kursen

Friluftsledarkurs överlevnad syftar till att utveckla ditt friluftsledarskap samt dina kunskaper och färdigheter i överlevnad

Kursen är uppdelad på två obligatoriska kurstillfällen:

– En femdagarskurs på sommaren som innefattar överlevnadsteknik och teori, friluftssäkerhet, praktisk överlevnadsövning och hajkplanering

– Genomförande av hajk/läger för andra en helg på hösten

 

Första delen av kursen är utvecklad av Scouternas överlevnadskurs och baseras på Svenska Överlevnadssällskapets metodik. Målet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande teori och praktisk kunskap om överlevnadstekniker, psykologi och fysiologi i överlevnadssituationer samt kunskap om hur man jobbar förebyggande och på plats med säkert friluftsliv. Målet är att deltagarna ska känna trygghet i det egna friluftslivet och även kunna tillämpa sina kunskaper i ett scoutsammanhang. I första delen ingår också en övning med praktisk tillämpning av kunskaperna under realistiska förhållanden.

 

Den andra delen av kursen planeras tillsammans med stöd av kursledarna.

 

Andra delen av kursen är genomförandet av en överlevnadsaktivitet/hajk där kursdeltagarna får praktisera och omsätta sina kunskaper i ett scoutsammanhang och dela med sig av dessa till äventyrare och utmanare. Kursledarna finns med som stöd under helgen. Till andra delen kan både enskilda scouter, patruller och hela avdelningar anmäla sig.

Praktisk information

Kursen kräver inga specifika förkunskaper, men vi förutsätter att du är motiverad och har grundläggande friluftsvana. För att gå kursen ska du vara minst 18 år och vilja dela med dig av dina erfarenheter till andra scouter. Deltagarna svarar för sin egen personliga utrustning, utrustningslistor kommer att skickas ut. Boende sker inne eller ute beroende på kursmoment. Mat ingår i kursen. Mer information kommer efter anmälan. Målsättning är att du inte bara ska komma från kursen med en uppsättning färdigheter, utan också med en upplevelse utöver det vanliga som inspiration i ditt vidare scoutliv!

Kursdatum

Se kurskatalogen för kommande kurser.

Kontakt

 

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.