Friluftsledarkurs kanot


Ta chansen att utmana och utveckla dina kunskaper i kanadensarpaddling! Den här kursen ger dig kunskaper och förutsättningar att som scoutledare kunna arrangera mer avancerade kanothajker – och på köpet få massor av egen paddlingserfarenhet. 

Om kursen

Friluftsledarkurs kanot syftar till att utveckla ditt friluftsledarskap samt dina kunskaper och färdigheter i  kanotpaddling. Den genomförs i samarbete med Svenska Kanotförbundet och utifrån deras utbildningsnorm Paddelpasset. Den är uppdelad på två obligatoriska kursdelar: först en utbildningsvecka som innehåller utbildning i kanotpaddling och examination utifrån Svenska kanotförbundets utbildningsnorm Paddelpasset samt ledarskap och hajkplanering. Därefter följer en hajkgenomförandehelg då den kanothajk för äventyrar-/utmanarscouter som planerats under, och efter, utbildningsveckan genomförs.

 

Utbildningsveckan utgörs av utbildning i kanotpaddlingsteknik, ledarskap knutet kring kanotpaddling samt hajkplanering för en avslutande kanothajk för äventyrar-/utmanarscouter.

 

Kanotutbildningen följer Svenska Kanotförbundets norm Paddelpasset (Euro Paddle Pass) och leds av en examinator från Svenska Kanotförbundet. Målet är att kursdeltagarna ska examineras på Paddelpasset Nivå 2 Grön, vilken är den sista nivån på grundläggande paddling. Den innebär att deltagarna kan etablera ett driv i kanoten och har utvecklad förståelse för hur olika paddeltag kan samverka för effektiv paddling.

 

Kursdeltagarna kommer också att genomgå Svenska Kanotförbundets examinatorsutbildning för Paddelpasset nivå 1 Gul. Det innebär att kursdeltagarna efter kurshelgen kan examinera andra i grundläggande paddling, kunskaper som kan komma väl till pass för Kanothajken. Förkunskap för examinatorsutbildningen är godkänd examination på Paddelpasset Nivå 2 Grön.

 

Kanothajksplaneringen sker utifrån Scouternas program och genomförs tillsammans med de andra kursdeltagarna, med stöd av kursledarna. Vad är viktigt att tänka på inför genomförandet av en kanothajk och vilka delar ska ingå? Vad skiljer en kanothajk från en vandringshajk? Det är bland annat sådana frågor som diskuteras.

 

Hajkgenomförandehelgen innebär genomförandet av Kanothajken för äventyrar- och/eller utmanarscouter. Då får kursdeltagarna praktisera och omsätta sina kanotledarkunskaper i ett scoutsammanhang och dela med sig av dessa till äventyrare och utmanare. Kursledarna finns även med som stöd under hajken. Till hajken kan både enskilda scouter, patruller och hela avdelningar anmäla sig.

 

Samtliga delar är obligatoriska.

customLogo

 

Praktisk information

Kursen kräver inga förkunskaper utöver simkunnighet, men det är en fördel om du har vattenvana och har paddlat kanot någon gång tidigare. Utöver det behövs det bara en vilja att utvecklas och dela med dig av dina kanotkunskaper till andra scouter. Har du tidigare erfarenheter så anpassar instruktören kursen efter det.

 

I kursen ingår hyra av utrustning till kursens alla tre delar. Övrig friluftsutrustning (kläder, sovsäck, tält, etc.) står deltagarna för själva. Saknar någon deltagare utrustning kan vi självklart försöka hjälpa till med att lösa det! Boende kommer ske i tält eller vindskydd och mat står deltagarna själva för.

Kursdatum

Se kurskatalogen för kommande kurser.

Kontakt

IMG_0196[5]

Mikael Stark

Ansvarig friluftslivsutbildning
E-post: mikael.stark@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 12
Mobil:
073-270 62 20

Mikael är ansvarig för friluftslivsutbildningar på Scouternas folkhögskola.