Intresseskäret

Utopia 2009

I anslutning till Ledarskapsön hittar du också Intresseskäret. 

Intresseskäret symboliserar att det finns mycket annan scoutledarutbildning utöver de som finns på ledarskapsön. Det kan vara alltifrån sjömaning och täljkurs till ljusspår eller första hjälpen.

 

Intressekurser kan arrangeras av scoutorganisationer, regioner, distrikt eller kårer och i vissa fall av externa aktörer.

 

Kontakta en Regional utbildningsgrupp för publicering av Intressekurser i Kurskatalogen.

 

Hitta alla intressekurser i kurskatalogen »