Samtalsledarutbildningen

Samtalsledarutbildning

Samtalsledarutbildningen är en utbildning för blivande samtalsledare vars uppdrag är att hålla i Trygga möten – live och/eller Trygga möten – fördjupande workshops.

Mer om vad Trygga mötens utbildningar och fortbildning>>

Uppdragsbeskrivningen som samtalsledare >>

Kursens syfte & innehåll

Kursens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

Innehåll:

 1. Samtalsteknik
 2. Agerande vid olika “trygga möten” händelser med stöd av fallbeskrivningar
 3. Fördjupad kunskap om innehållet trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Kursens omfattning

Samtalsledarutbildningen är totalt ca 20 timmar och består av två delar;

 • En hemuppgift som tar ca 4 – 6 timmar och som du gör innan kurshelgen
 • En kurshelg (ca 15 timmar)

För att bli godkänd krävs att båda delarna är utförda till 100%.

Målgrupp

Samtalsledarutbildningen riktar sig till dig som:

 • varit scoutledare en längre tid; eller anställd i Scouterna eller någon av samverksorganisationerna (Equmenia, NSF, Salt) eller ett studieförbund.
 • har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
 • vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
 • har erfarenhet av att leda samtal i grupp
 • har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten.

Antagning & urval

Antagning och urval till kursen görs av kursteamet utifrån följande kriterier:

 • Rekommendationer
 • Målgrupp & kravspecifikation
 • Behovet av samtalsledare i regionen
 • Intervju med kandidater till uppdraget
 • Referenstagning

Nästa kursomgång

Nästa kursomgång är 10-12 september 2021 i Stockholm. Du hittar kurserna i kurskatalogen >>

Kontakt

För frågor om uppdraget som Samtalsledare och/eller kursens innehåll:

Bild på Melis Yorulmaz

Melis Yorulmaz

Vik. samordnare Trygga Möten
E-post: melis.yorulmaz@scouterna.se
Telefon:
072 - 078 31 41

Melis är vikarierande samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.

Bild till hemsida

Ingrid Häggblom

Samordnare Trygga möten
E-post: ingrid.haggblom@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 88

Ingrid är samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.