Om mentorprogrammet

camillas140328_0471

Varje utbildningsomgång av Värdebaserat ledarskap innehåller ett mentorprogram. Mentorskapet är ett utbyte där adepter och mentorer möts och lär sig av varandra. Anmäl ditt intresse här!

Mentorerna är ledare från näringslivet eller offentlig sektor med lång erfarenhet av att vara chef eller ledare. De är äldre än adepterna och har andra erfarenheter, därmed skapas ett möte över generations- och erfarenhetsgränser.

  Det tog en träff innan jag förstod att det inte skulle handla om ett mentorskap utan mer ett erfarenhetsutbyte. //Anders Holmberg, mentor inom Värdebaserat ledarskap

När börjar nästa mentorprogram?

Vi söker ständigt efter fler potentiella mentorer som är intresserade av att dels utveckla sig själva men också bidra till en ung ledares ledarskapsutveckling. Mentorskapen börjar två gånger per år, en under våren och en under hösten, samtidigt som utbildningen för deltagarna startar.

Varför ett mentorprogram?

Syftet med mentorprogrammet är att stödja den enskilda individens ledarskapsutveckling, både hos mentorn och adepten. För adepten handlar det om att på ett personligt plan fördjupa den egna utvecklingen och lärandet, att ta vara på och använda alla nya kunskaper och erfarenheter från utbildningen. För mentorns del handlar det om att få möjligheten att möta och stötta en yngre ledares perspektiv, kunskaper och utmaningar. Men även att få sätta ord på och dela med sig av sin erfarenhet och även att få tid till egen reflektion. Vi vet av erfarenhet att mentorskapet ger många lärdomar för båda parter.

Hur fungerar mentorprogrammet?

Mentorskapet inleds med en utbildningsträff för mentorer och adepter med ramar, struktur och förhållningssätt. Ni träffas var 4-6 vecka ungefär 2 timmar åt gången, totalt 6-8 gånger, för att diskutera nya lärdomar, tankar och utveckling. I mitten av mentorprogrammet utvärderas mentorskapet tillsammans med andra mentorpar för att bredda, höja och/eller ändra fokuset för resten av mentorskapet. Mentorskapet avslutas i samband med att utbildningen avslutas. Det sker genom en diplomceremoni på Stockholm Slott där adepten får sitt diplom för utbildningen.

Jag är väldigt tacksam för mentorskapet under utbildningen, då min mentor tog sig tid att diskutera de frågor och utmaningar som var viktiga för mig. Jag uppskattade att min mentor utmanade mig genom att ställa raka frågor och inte bara enkla frågor. Mentorskapet gav mig en möjlighet att tänka mer på de viktiga delarna i mitt liv och i min ledarutveckling. //Liene, deltagare på Värdebaserat ledarskap

Vem kan bli mentor?

  • Du ska vara över 35 år och ha flerårig erfarenhet av arbetsledning eller personalansvar.
  • Ha ett intresse av att vara stöd, bollplank och dela med dig av dina erfarenheter till en ung ledare.
  • Skicka in en ansökan med dina önskemål och preferenser för mentorskapet.
  • Delta på utbildningsträffen som start för mentorskapet.
  • Du träffar din mentorpartner var 4-6 vecka under ca 8 månaders tid.

Genom att vara mentor i Värdebaserat ledarskap kommer du inte bara ge stöd till en ung ledare i sin ledarutveckling och sitt ledarskap, utan med största sannolikhet uppleva en mycket givande och utvecklande period själv. Som mentor blir du även medlem i alumninätverket inSpirea.

Så blir du mentor!

Mentorerna rekryteras hos våra samarbetspartners, i näringslivet och offentlig sektor. Är du intresserad av att vara mentor? Varmt välkommen att anmäla ditt intresse här. Är du intresserad av att knyta ditt företag till utbildningen som utbildningspartner eller har några andra tankar? Vi svarar gärna på dina frågor, du är välkommen att kontakta Peter via uppgifterna nedan.

Så nominerar du någon annan till mentorprogrammet!

Känner du en person som är grundad i sina värderingar, som har ett starkt intresse i ledarskap och som är intresserad av att utvecklas i sitt ledarskap samtidigt som den är med och bidrar till en ung ledares utveckling? Tror du dessutom att personen kan passa som mentor i Värdebaserat ledarskaps mentorprogram då kan du nominera den personen genom att skicka in hens kontaktuppgifter till oss här.

 

Bild på Imse Spragg Nilsson

Imse Spragg Nilsson

Vik. projektledare för Värdebaserat ledarskap
E-post: imse.spraggnilsson@scouterna.se
Mobil:
072-070 46 27

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.