Värdebaserat ledarskap 10 år

20131005 Ledarutbildning för utbildare genom Scouternas folkhögskola, Ackrediteringskurs. Frustuna by i Gnesta.

2017 fyller Värdebaserat ledarskap 10 år. Ett värdebaserat ledarskap handlar om att vara medveten om dina värderingar och agera utifrån dem i ditt ledarskap, i relation till andra som är lika och olika dig. Det ledarskapet ser olika ut för olika ledare, och är en process mer än ett antal färdiga svar.

I tio år har Scouterna tillsammans med andra organisationer skapat möten, spridit kunskap och uppmärksammat det värdebaserade ledarskapet.  Det vill vi fira på Jamboree17 och genom det ge fler chansen att medvetet utveckla sitt ledarskap.

Det är inte bara lätt att fungera tillsammans när vi är olika. Men det är lättare att respektera olikheter och använda dem som en tillgång om du känner dig själv och vet vad som är viktigt för dig. Det ökar förmågan att stå upp för dig själv och andra och att göra aktiva val. Med utgångspunkt i Scouternas värderingar om att vara schyssta kompisar vill vi skapa möten och reflektion där du hittar dina värderingar och lyssnar på andras.

Oavsett om du är scoutledare eller ledare någon annanstans, oavsett om du är ung eller äldre, kom på jamboree17, och utforska dina värderingar och hur de syns i ditt ledarskap.

Kontakt

Lotta

Lotta Gunnarsson

Projektledare
E-post: lotta.gunnarsson@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 16
Mobil:
072-079 05 40

Lotta ansvarar för Anpassat ledarskap, Normkritiskt ledarskap och uppmärksammandet av Värdebaserat ledarskap 10 år.