Anordna en ledarutbildning

Kurserna på Ledarskapsön arrangeras av Scouternas Folkhögskola. Kurser kan arrangeras i samarbete med tex Scouterna på ett arrangemang alternativt i samarbete med en samarbetsorganisation som tex Equmenia eller Nsf.

 

Inom folkhögskolan finns en arbetsordning kring hur vi rent praktiskt genomför kurserna. En del kurser genomförs på nationell nivå och andra på regional nivå. Detta utifrån vilka behov kursen har och vad som gör att kursen får bäst spridning och tillgänglighet. Utifrån vilken typ av kurs ni skall hålla får ni här nedan riktlinjer till hur ni ska genomföra er kurs.

Till nationella utbildningar räknas:

Normkritiskt ledarskap, Utbildning för Utbildare, Treklöver Gilwell, Handledarutbildning, Kursansvarigkurs, Värdebaserat ledarskap, Friluftslivsutbildning samt ev. nya utbildningar (under en testperiod).

Till regionala utbildningar räknas:

Leda Scouting, Leda Avdelning, Leda Kår, Leda Patrull, Redo för Naturen eller Ditt personliga ledarskap.

 

Så här genomför du en kurs på Ledarskapsön

Läs mer om arbetsprocessen kring hur du arrangerar en kurs på Ledarskapsön här >>

 

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.