Utbildning för utbildare

sunset_1680x1050px (1)

Utbildningen vänder sig till dig som är aktiv i ett kursteam och vill fördjupa dig i kursledarskap.

 

Här slipar du dina kunskaper och färdigheter så att du kan hålla kurser av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt. Du fördjupar dig i scoutrörelsens syn på in och utlärning, får nyttiga verktyg för kursledning och lär dig att genomföra en utbildning från start till mål. Utbildningen leder till en ackreditering som utbildare inom Scouterna.

Innehåll

Som deltagare tar du del av teorier och verktyg för lärande som du sedan får testa i pedagogiska situationer. Du blir även förtrogen i att använda reflektion som redskap för lärande och det blir ett viktigt medel i utbildningen för att den ska utgå från dig och dina erfarenheter.

 

Genom hela utbildningen följs de röda trådarna

  • In och utlärning
  • Kursledarverktyg
  • Reflektion och feedback
  • Säkerhet och ansvar
  • Arbete i utbildningsteam
  • Att anordna en kurs i Scouternas folkhögskolas regi

Utbildning för utbildare i kurskatalogen »

Ackreditering

Genom att fullfölja Utbildning för utbildare blir du ackrediterad utbildare inom scouterna och i och med detta önskar Scouternas folkhögskola säkerställa

 

  • hög kvalitet och säkerhet i Scouternas folkhögskolas scoutledarutbildningar
  • att Scouternas pedagogiska grundsyn omfattar samtliga utbildningar inom utbildningsramverket
  • att kursledarna är välutbildade och uppdaterade

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som är aktiv i ett kursteam och har medverkat som kursledare på minst en av Scouternas ledarutbildningar.

 

Kontakt

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.