Utbildning för utbildare

sunset_1680x1050px (1)

Utbildningen vänder sig till dig som är erfaren scoutledare och vill utbilda andra ledare inom Scouterna.

Här slipar du dina kunskaper och färdigheter så att du kan hålla kurser av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt. Du fördjupar dig i scoutrörelsens syn på pedagogik och ledarskap, blir trygg med våra metoder och lär dig att genomföra en utbildning från start till mål. Utbildningen leder till en ackreditering som utbildare inom Scouterna.

Innehåll

Som deltagare tar du del av teorier och verktyg för lärande som du sedan får testa i pedagogiska situationer. Du blir även förtrogen i att använda reflektion som redskap för lärande och det blir ett viktigt medel i utbildningen för att den ska utgå från dig och dina erfarenheter.

Genom hela utbildningen följs de röda trådarna

  • Pedagogik och förhållningssätt
  • Metodik
  • Reflektion och utvärdering
  • Säkerhet och ansvar
  • Att anordna en kurs i Scouternas folkhögskolas regi
  • ”Mitt egna utvecklingsarbete”

Upplägg

Utbildningen startar med en förberedelseuppgift som skickas ut i god tid innan kursstart. Första kurshelgen fokuserar på att ge verktyg för att skapa goda lärandesituationer. Mellan de två kurshelgerna kommer deltagaren få genomföra utvecklingsarbete och från detta ta med sig tankar om sitt eget förhållningssätt till lärande till den sista kurshelgen. Där fortsätter vi med att bygga upp rollen som utbildare med utgångspunkt i dina erfarenheter.

Mot slutet av utbildningen har du reflekterat kring ditt eget förhållningssätt till lärande utifrån Scouternas pedagogiska grundsyn och du får ett intyg på att du är ackrediterad utbildare inom scouterna.

Utbildning för utbildare i kurskatalogen »

Kursplan

Se kursplan nedan.

Ackreditering

Genom att fullfölja Utbildning för utbildare blir du ackrediterad utbildare inom scouterna och i och med detta önskar Scouternas folkhögskola säkerställa

  • hög kvalitet och säkerhet i Scouternas folkhögskolas scoutledarutbildningar
  • att Scouternas pedagogiska grundsyn omfattar samtliga utbildningar inom utbildningsramverket
  • att kursledarna är välutbildade och uppdaterade

Förkunskaper

Kursen riktar sig både till erfarna utbildare som vill utvecklas och till dig som är intresserad av att börja utbilda.