Handledarutbildningen

Handledarutbildningen

Kursen vänder sig till den som har varit handledare på minst en TG-kurs eller Värdebaserat ledarskap. Syftet är att ge kursdeltagaren ökad trygghet i sin roll som handledare av deltagarnas personliga utvecklingsarbeten.

 

Kursdeltagaren ska få reflektera över handledarskapets natur, sin egen roll, sina styrkor och utvecklingsområden samt få möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt till handledningen. Kursdeltagaren ska också få metoder, tips och idéer vad gäller det praktiska genomförandet av handledningen.

Här hittar du Handledarutbildningen i kurskatalogen »