Verksamhetshöjden

På Verksamhetshöjden finns de verksamhetsnära utbildningarna som syftar till att ge oss både höjd och överblick över avdelningens och kårens arbete.

Leda avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet.

Läs mer om Leda avdelning »

Leda kår

Leda kår är en praktisk utbildning för kårens styrelsemedlemmar. Syftet är att öka din trygghet i hur du och styrelsen kan stötta och peppa ledare och utveckla delaktigheten i kåren.

Läs mer om Leda kår »

Normkritiskt ledarskap

Normkritiskt ledarskap är till för dig som vill bli mer inkluderande i ditt ledarskap och stärka dina kunskaper inom normkritik. Normkritik är en metod för förändring. Kursen ger dig kunskap om metoden och även om alternativen empowerment och tolerans.

Läs mer om Normkritiskt ledarskap »

Anpassat ledarskap – fördjupning

 

Scouterna vill göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga med ADHD eller autism. Utbildningens fokus är ledarens roll,  att ge strategier och verktyg för att inkludera fler, inte att värdera vare sig diagnoser eller medicinska behandlingsmetoder.

Läs mer om Anpassat ledarskap – fördjupning >>

Kontakt

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.