Verksamhetshöjden

IMG_0906mb

På Verksamhetshöjden finns de verksamhetsnära utbildningarna som syftar till att ge oss både höjd och överblick över avdelningens och kårens arbete.

Leda avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet.

Läs mer om Leda avdelning »

Leda kår

Leda kår är en praktisk utbildning för kårens styrelsemedlemmar. Syftet är att öka din trygghet i hur du och styrelsen kan stötta och peppa ledare och utveckla delaktigheten i kåren.

Läs mer om Leda kår »