Verksamhetshöjden

På Verksamhetshöjden finns de verksamhetsnära utbildningarna som syftar till att ge oss både höjd och överblick över avdelningens och kårens arbete.

Leda avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet.

Läs mer om Leda avdelning »

Leda kår

Leda kår är en praktisk utbildning för kårens styrelsemedlemmar. Syftet är att öka din trygghet i hur du och styrelsen kan stötta och peppa ledare och utveckla delaktigheten i kåren.

Läs mer om Leda kår »

Normkritiskt ledarskap

Normkritiskt ledarskap är till för dig som vill bli mer inkluderande i ditt ledarskap och stärka dina kunskaper inom normkritik. Normkritik är en metod för förändring. Kursen ger dig kunskap om metoden och även om alternativen empowerment och tolerans.

Läs mer om Normkritiskt ledarskap »

Kontakt

Bild på Hanna Bata

Hanna Bata

Ansvarig scoututbildning
E-post: hanna.bata@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 59
Mobil:
076-623 25 59

Hanna ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet kring Scouternas folkhögskolas scoutledarutbildningar på Ledarskapsön.