Anpassat Ledarskap-fördjupning

Anpassat ledarskap – fördjupning

Scouterna vill göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga med ADHD eller autism. Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Utbildningarna har tagits fram i samarbete med Friluftsfrämjandet.

Grundnivån är webbkursen Anpassat ledarskap. Den hittar du här >>. Webbkursen eller motsvarande kunskaper är förkunskapskrav för fördjupningsutbildningen.

Utbildningens fokus är ledarens roll, strategier och verktyg för att inkludera fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid. Fokus är inte att värdera vare sig diagnoser eller medicinska behandlingsmetoder.

Tidsåtgång

Utbildningen är 9 timmar, exklusive pauser, och kan till exempel ges under en helg eller kortare träffar.

Syfte

Utbildningen finns till för att fördjupa ledares förmåga att anpassa sitt ledarskap till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ledarens trygghet i arbetssättet bidrar till att kunna sprida det till andra ledare. Kursen ska även ge deltagaren förståelse för hur det anpassade ledarskapet kompletterar Scouternas pedagogik.

Metodik

  • Teori kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förhållningssätt och metoder.
  • Öva kursens metoder i exempelsituationer.
  • Reflektion och erfarenhetsutbyte kring sin egen praktik.

Vill du gå Anpassat ledarskap – fördjupning?

Hitta nästa kursomgång i kurskatalogen >>

Mer om Scouternas arbete med Anpassat ledarskap

Här >> kan du läsa mer om Scouternas arbete med allas rätt att fungera olika i scouting och friluftsliv, pågående projekt och undersökningar

 

Kontakt

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.